Kuna töötuna arveloleku lõpetamisi oli novembris veidi vähem kui septembris-oktoobris, siis kokkuvõttes kasvas registreeritud töötute arv rohkem kui eelmistel kuudel, teatas töötukassa.
Kuu lõpus oli registreeritud töötuid 84 178 ehk 12,8 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Novembris registreerus 10 663 uut töötut ja arvelolek lõpetati 6 476 töötul. Jätkuvalt oli ligi poolte arveloleku lõpetamiste põhjuseks tööleminek.
Novembri jooksul oli töötuna arvel kokku 90 032 inimest ehk üle kolme korra rohkem kui eelmise aasta novembris.
Kuu lõpus oli registreeritud töötuid 84 178, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 12,8 protsenti. Jätkuvalt oli registreeritud töötus kõige kõrgem Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis, madalaim aga Jõgevamaal ja Tartumaal.

Novembri jooksul lisandus 790 uut tööpakkumist ning kuu jooksul vahendas töötukassa kokku 1 588 töökohta. Sarnaselt eelmiste aastatega on sügisperioodi jooksul uute tööpakkumiste arv kuust kuusse veidi langenud.

Tööturukoolitusel osales novembris 4 095 töötut, tööpraktikal 724 töötut ja tööharjutusel 481 töötut. Karjäärinõustamist sai 2 046 inimest.
Ettevõtluse alustamise toetuse sai 58 inimest, kelle äriplaanide järgi luuakse kokku 94 uut töökohta.
Palgatoetusega rakendus novembris tööle 23 inimest ja tugiisikuga 3 inimest.

Töötukassa maksis novembris töötuskindlustushüvitist 31 470 inimesele ehk 35 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 4 945 krooni ning hüvitise maksmiseks kulus 139 miljonit krooni.
Ligikaudu 1000 krooni suurust töötutoetust sai novembris 21 236 ehk ligi veerand arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa novembris 1 580 inimesele. Keskmine novembris määratud koondamishüvitis oli 17 260 krooni ja hüvitise kulu oli 26,2 miljonit krooni.
Novembris maksis töötukassa välja veel ka kollektiivse koondamise hüvitist nendele töötajatele, kelle tööandja oli avalduse esitanud enne juuli algust ning kelle koondamine toimus novembris veel vana töölepingu seaduse alusel.
Kokku kulus kollektiivse koondamise hüvitise maksmiseks 58 tuhat krooni.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa novembris 525 inimesele, mis on sarnane eelmiste kuude tasemele.
Keskmine määratud hüvitis oli 33 418 krooni ning hüvitise maksmiseks kulus novembris 20,1 miljonit krooni.