Teises kvartalis oli Eestis 10,2 protsenti vähem töötajaid, kui aasta tagasi.
Euroopa Liidu liikmesriikidest on töötajate lahtilaskmises Eestist tagapool vaid Läti, kus töötajate arv vähenes aastaga 16,3 protsenti.
Ainsa liikmesriigina suurenes aastaga tööle võetute arv Poolas - 0,3 protsenti.
Kogu Euroopa Liidus vähenes töötajate hulk eelmise kvartaliga võrreldes 0,5 protsenti ehk tööta jäi miljon inimest, aasta taguse ajaga võrreldes langes vastav näitaja aga 2 protsenti.
Uusi töötajaid võtsid enim juurde vaid avalik sektor, tervishoid ja haridussektor, kus töötajate hulk kasvas aastaga 0,2 protsenti. Töötajaid lasti aga kõige rohkem lahti ehitussektoris – 2 protsenti ja töötlevas tööstuses – 1,6 protsenti. Põllumajanduses ja finantssektoris vähenes töötajate hulk 0,4 protsenti.
Eurostati andmetel töötas Euroopa Liidus kolmandas kvartalis 221,6 miljonit meest ja 144,8 miljonit naist.