Kuna riigis kukkus energiatarbimine 2007. aastaga võrreldes 4,2 protsenti, siis tõi see kaasa kasvuhoonegaaside emissiooni hulga vähenemise 13 protsenti, teatas Soome statistikaamet.
Kasvuhoonegaaside emissiooni langusele aitas kaasa söe ja koksi osakaalu vähenemine energiatootmises 26 protsenti. Teisalt tuleb 76 protsenti kasvuhoonegaaside emissioonist endiselt energiasektorist.
Turbast toodetud energia tarbimine kukkus aastaga 20 protsenti, nafta kasutamine energiasektoris 2,5 protsenti ja tuumaenergia osakaal 2 protsenti.
Puidu osakaal energiasektoris jäi samale tasemele, mis eelmisel aastal, kuid hakkepuidu osatähtsus suurenes peaaegu 50 protsenti.
Hüdroenergia osatähtsus kerkis aastaga 17 teravatt-tunnini ehk 23 protsendini koguenergia tarbimises, loodusliku gaasi tarbimise osakaal tõusis kaks protsenti.
Aasta jooksul suurenes elektriimport Eestist ja Venemaalt Soome. Elektriimport katab 15 protsenti Soome elektrivajadustest.
2008. aastal oli Soomes üldine energia tarbimine 1,42 teradžauli ning elektritarbimine 87,2 teravatt-tundi ehk 3,5 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Energiatarbimine vähenes eelkõige seoses tööstustarbimise langusega ja mahedate ilmastikutingimustega.