Läti välisministeerium esitas eile transpordiliikluse sisulise seiskumise pärast kahe riigi vahelisel piiril Venemaale ultimaatumi, mille alusel peab Venemaa kaotama koheselt täiendava kontrolli, mida rakendatakse kõigi Läti veokite suhtes, vahendas LETA.
Riia on Moskvat süüdistanud Läti veokijuhtide ebaõiglases kohtlemises ja tauninud Venemaad Läti transpordiettevõtetele kehtestatud kitsenduste pärast, mille tühistamist nõuavad Läti ametkonnad.
Venemaa tolliamet teatas omakorda, et teeb piiril tekkinud konflikti lahendamiseks jõupingutusi, kuid loodab samas homme arutada Läti esindajatega edasisi samme olukorra lahendamiseks.

Piiril ootavad sajad veokid
Viimastel andmetel on liiklus täielikult seiskunud Grebneva piiripunktis, kus järjekorras ootab 310 Venemaale suunduvat veokit. Terehova piiripunktis asub 500 veokit ja seal on seni olnud mingisugust liikumist veel märgata.
"Olukord on katastroofiline sellepärast, et on talv ja veokid, mis ootavad järjekorras, pole midagi sellist arvestanud," rääkis Läti rahvusvahelise veokiassotsiatsiooni "Latvijas auto" president Valdis Trēziņš .
Trēziņš märkis, et seoses lähenevate pühadega võib olukord piiril veelgi halveneda. Ta eeldas, et kuna tänavune aasta pole Venemaale majanduslikult olnud kõige tulusam, siis andsid kõrgemad võimud madalama taseme töötajatele käsu leida lisasissetulekuid ja need otsustasid minna veokijuhtide tengelpunga kallale.

Karmid meetmed
Venemaa tolliamet taunib lätlasi massilises tollieeskirjade rikkumises kaupade vedamisel Venemaale ja alustas teisipäeval kahe riigi piiril Läti veokite ulatuslikku kontrolli, mis pärsibki transpordiliiklust Terehova ja Grebneva piiripunktide kaudu. Ria Novosti teatel karmistati meetmeid seetõttu, et Läti veokijuhid pole tasunud tollitariife, mis omakorda on toonud kaasa riigi eelarves 50 miljoni rubla (17,6 miljonit krooni) suuruse augu, lätlaste rikkumiste arv on Venemaa väitel suurenenud tänavu kolm korda, mistõttu Kreml pidi enda sõnul lätlaste korralekutsumiseks võtma tarvitusele täiendavaid meeteid.
Läti numbrimärkidega veokid suunatakse eraldi järjekorda, kus iga sõidukit kontrollitakse põhjalikult läbi, et selgitada, kas Venemaal deklareeritud kauba saaja vastab tegelikkusele. Venemaalt lastakse Läti veokid tagasi kodumaale samuti erijärjekorras, kui toll saab kinnituse kõikide kaubasaadetisega ja veostega seotud maksude tasumise kohta.
Seni on olukord piiril olnud vaatamata järjekorrale rahulik ja veokijuhid loodavad lähitulevikus olukorra lahenemisele. Samas ei välista võimud, et veokijuhid võivad hakata olukorra jätkumisel protestima.
Suvel kasutas Venemaa toll sarnaseid meetmeid Leedu veokite vastu, kui Venemaa karmistas tollinõudeid Leedust toodavatele kaupadele, millele Vilnius vastas 35-protsendilise raudteetransiiditariifi koefitsiendi tühistamisega läbi riigi Kaliningradi oblastisse veetavalt malmilt. Tookord ootas Leedus piiriületust korraga ligi 600 veokit.

Eesti piiripunktides tavapärane töö
Piirivalveameti ennetus- ja teavitusgrupi vanemspetsialisti Kirke Klemmeri sõnul käib Eesti-Vene piiripunktides tavapärane töö.
Maksu- ja tolliameti andmetel ootas eile Narvas piirijärjekorras 310 veokit ja nende keskmine ooteaeg oli 88 tundi. Koidula piiripunktis on täna 60 sõidukit ja nende keskmine ooteaeg on 44 tundi, Luhamaal on 65 sõidukit ja seal tuleb piiriületust keskmiselt oodata 31 tundi.