Loomakaitsjaid pahandas Tartumaa veterinaarkeskuse tegevus, kuna too ei võtnud kolm nädalat tagasi Jampo sigalas tormist tingitud voolukatkestuse ja ventilatsioonisüsteemi seiskumise tõttu ligi neljasaja lämbunud sea omanikku loomapidamisnõuete rikkumise eest vastutusele.

Eesti loomakaitse selts palus Tartumaa veterinaarkeskusel alustada juhtunu suhtes väärteomenetlust mõned päevad pärast võigast vaatepilti pakkunud juhtumi avalikuks tulekut. Seejuures viitasid loomakaitsjad, et sigu pidanud Jampo SK OÜ-l oli täitmata jäänud seaduse nõue, et sundventilatsiooniga loomalautades peab õhuvahetuse tagamiseks olema tagavara- ja alarmsüsteem. Häiresüsteem peaks omanikule voolukatkestusest kohe märku andma.

Loomakaitsjate ametlikule pöördumisele vastanud Tartumaa veterinaarkeskuse juhataja Anneli Kask märkis, et kuna Jampo SK OÜ sai õnnetuse tõttu enam kui miljon krooni kahju ning et üldiselt on see ettevõte väga eeskujulik loomakasvataja, ei pea keskus vajalikuks teda loomapidamisnõuete rikkumise eest lisaks karistada.

See põhjendus ajaski loomakaitsjatel harja punaseks. „Sigade hukkumise tagajärjel omanikule tekkinud varaline kahju ei saa välistada seaduse rikkumise eest vastutusele võtmist,” selgitas Heiki Valner loomakaitse seltsist. „Varalise kahju tekkimine on omaniku enda risk ning see ei ole süüteomenetluse raames käsitletav vastutusena.”

Kuna loomakaitsjad näevad Tartu veterinaarkeskuse töös puudusi, esitasid nad veterinaar- ja toiduameti peadirektorile Ago Pärtelile kaebuse, milles kordasid palvet alustada Jampo SK OÜ suhtes ikkagi menetlust.

Pärtel ütles, et kaebuse tõttu vaadatakse asi igal juhul uuesti üle. Samal ajal aga pidas ta menetluse alustamise võimalust vähe tõenäoliseks. „Kõik õigus-aktidest tulenevad miinimum-nõuded olid antud juhul täidetud. Kuigi eks alati saab rohkem ja paremini. Ideaalolukorras peaks kõik süsteemid olema dubleeritud, kuid iga selline investeering nõuab suurt hulka raha,” tähendas ta.

Ühtlasi osutas Pärtel, et otseselt pole seadusse kirjutatud elektrigeneraatori nõuet.

Lämbusid ja surid janusse

•• 8. augustil möllanud tormi tõttu tekkinud voolukatkestus ei seisanud Jampo SK OÜ Vedu sigalas mitte ainult ventilatsioo-ni-, vaid ka loomade joogiveesüs-teemi.  Nii hukkus laudas olnud ligi 800 seast 384. Sigadele sai saatuslikuks kõrge õhutemperatuur (erakordse kuumalainega tõusis temperatuur üle 30 plusskraadi), laudaõhu suur ammoniaagisisaldus ja joogiveepuudus.

•• Tartumaa veterinaarkeskuse kinnitusel avati elektrita jäänud lauda õhutamiseks õigel ajal küll hoone otstes olevad uksed, kuid sellest mõne päeva pärast tapamajja saadetama pidanud sigade päästmiseks ei piisanud. Loomakaitsjate hinnangul ei saa uste ja akende õhutusavade avamist käsitada seaduses nõutud tagavarasüsteemina.

•• Eeva Kõomägi Jampo SK OÜ-st tõdes, et hiljutine õnnetus oli valus õppetund nii temale kui ka ilmselt paljudele teistele seakasvatajatele.

•• Lisaks teatas ta, et kui varem oleks pidanud lauda õhutamiseks laudaaknad lõhkuma, siis nüüd on seakasvandus tellinud sigalale lahtikäivad aknad.