Eile kiitis valitsus heaks ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava aastani 2020. See käsitleb kogu Eestis paikneva lubjakivi, dolokivi, kristallilise ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist. Uus mõiste arengukavas on ehitusmaavaradega varustuskindluse tagamine – selle pidev arvestus ja analüüs aitab prognoosida, kui kauaks kaevandamiseks mõeldud ehitusmaavarasid jätkub ja kus tuleks uusi maardlaid avada.

Valitsuse otsus ajas taas ärevile Nabala karstiala kaitsjad. „Arengukavas on sees ka Nabala varud, mis sisuliselt annab arendajatele edasiseks tegevuseks vabad käed,” teatasid nad.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul ei ole aga Nabala kohta ühtegi otsust langetatud. „Arengukava on väga üldine strateegiline dokument, ühtegi maardlat eraldi ei käsitleta, kas kaevandada või mitte. Lihtsalt need varud on üles loetletud, võimalused on üles loetletud, muud midagi,” lausus ta. „Nabalas on kavas lisaks korraldada aastatel 2011–2013 riigipoolne täiendav keskkonnaalane uurimistöö. Nende töödega selgitatakse välja karstinähtuste levik maardlas ja selle piirkonnas ning antakse täiendav hinnang maavaravarude kaevandamise võimalikkusele.”