„Abilaenu saavatest riikidest töötab hästi Iirimaa majandusprogramm. Kokku lepitud Portugali programmi ambitsioon on nii kärbete kui struktuursete reformide poolest üsna kõrge," ütles Ligi pressiteenistuse vahendusel.

"Kriitilisem küsimus saab olema selle ellu viimine, ent siin on olulisemad parteid tegemas head koostööd vaatamata valimistele paari nädala pärast. Meie kogemus näitab, et pingutused tasuvad ära,” lisas ta.

16. ja 17. mail Brüsselis toimunud EL rahandusministrite aruteludes oli esikohal võlakriisiga seotud riikide olukord. Ministrid said ülevaate Iirimaa majandusprogrammi täitmisest ning võisid järeldada, et praegused arengud on positiivsed.

Lepiti kokku Portugali 2011-2013 toetusprogrammi majanduspoliitilised tingimused ning rahastamine.

Kreekalt oodatakse tõsist pingutust, et täita nende toetusprogrammis antud eelarve korrastamise ja struktuurireformide lubadused.

Rahvusvahelise Valuutafondi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga ühisdelegatsioon jätkab Kreekas oma tööd, et koos Kreeka valitsusega juba lubatud kärbetele ja reformidele lisameetmed välja pakkuda.