Majanduskasvu peamiseks mootoriks jääb vastavaldatud Nordea majandusprognoosi kohaselt aga ka järgnevatel aastatel eksport. Eesti peamiste väliskaubanduspartnerite Põhjamaade, Saksamaa ning Venemaa majanduskasvu väljavaated püsivad piirkonna tugevaimad.

Majandus- ja ekspordikasvu muljetavaldavate näitajate valguses on Nordea peaökonomisti Tõnu Palmi sõnul oluline muuta Eesti majanduskasv laiapõhjalisemaks.

„Eesti puhul ootame sellel aastal sisenõudluse elavnemist madalalt tasemelt, mida toetab nii investeeringute kui eratarbimise kasv,“ ütles Palm ning lisas, et eratarbimine suurenes peamiselt tarbijate kindlustunde ja sissetulekute mõõduka kasvu toel.

Nordea majandusprognoosi järgi on tarbijate hinnang majandusele selgelt paranenud. Samas on suurenenud hinnakasvuootus, mis pärsib ostujõudu.

„Eratarbimise kiiret paranemist varjutab tööturu nõrkus – kõrge tööpuudus ning majandusharude lõikes ebaühtlasena püsiv tööjõunõudlus,“ tõi Tõnu Palm esile peamised riskikohad.

„Muret teeb ka pikaajaliste töötute osakaalu kasv ning lõhe tööjõu nõudluse ja pakkumise vahel, mistõttu tööpuuduse alanemine on visa ning võib aeglustuda,“ lisas ta.