Tehingu maksumus on 18,86 miljonit eurot ning bussid ehitatakse Tšehhis Iveco Czech Republic poolt. Bussiostu rahastatakse Eesti ja Hispaania vahel sügisel sõlmitud CO2 saastekvoodi ostu-müügi lepingu alusel laekuvatest vahenditest.

Vastavalt lepingule tarnitakse ostetavatest bussidest 52 bussi seitsme kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest ning ülejäänud busside tarnimine toimub 2012. aasta III kvartalis. Ostetavatest bussidest 100 võetakse kasutusele maakonnaliinide teenindamiseks ja 10 lähevad Tallinna linnale.

Hangitavate bussidele tehniliste nõuete seadmisel pöörati suurt tähelepanu keskkonnasäästlikkust, pakutavat garantiid, mugavust ja lisavarustust puudutavatele nõuetele, samuti busside sobivusele põhjamaade kliimas kasutamiseks.

Ostetavad bussid vastavad „eriti keskkonnasõbraliku sõiduki“ heitgaaside piirnormi nõuetele, mis on kõrgem hetkel Euroopas nõutavast EURO 5 piirnormist. Sõitjate mugavuse huvides on soetatavad bussid miinimumstandardist suurema istmevahega, varustatud kliimaseadmega ja liikumispuudega inimeste ligipääsu võimaldavate seadmetega.

Müüja annab bussidele 5 aastase üldgarantii ning 9-aastase garantii bussi kerele.

Olemasoleva kava kohaselt on plaanis soetatavad bussid kasutusele võtta Ida-Virumaa ja Harjumaa avalike maakonnaliinide teenindamisel. Antud piirkondade valimisel mängis rolli asjaolu, et nimetatud maakondades lõppevad lähiaastatel vedajatega sõlmitud veolepingud.

Samuti on Ida-Virumaa ja Harjumaa suure sõitjate arvuga piirkonnad, mille teenindamiseks on hangitavad 12-meetrised normaalbussid sobilikud. Bussid jäävad kogu busside kasuliku eluea jooksul riigi omandusse ning need antakse vedajate kasutusse riigihanke korras sõlmitavate avaliku teenindamise lepingute alusel.

Tallinnale antakse 10 bussi linnaliinide teenindamiseks, kuna viimasel kahel aastal ei ole Tallinna linna omandusse kuuluval Tallinna Autobussikoondise ASil olnud võimalik investeeringutele seatud piirangu tõttu uusi busse soetada.

Firma Iveco Chech Republic a. s. esindab Kesk- ja Ida-Euroopas kontinendi suuruselt teist bussitootjat Irisbus Iveco.