Majandusminister Mihkel Pärnoja kinnitusel jäid täpsustatud lepingutingimused valitsuse 27. juuni otsuse raamidesse.

"Eesti pool on teinud põhjalikult tööd ning esitatud ettepanekud annavad minu arvates aluse, et jõuda parima tulemuseni," märkis Pärnoja.

Rahvusvahelistele tavadele viidates ei soovinud Pärnoja tehingu detaile enne pooltevahelist kokkulepet avalikustada.

Täpsustuste sisu ei soovinud kommenteerida ka Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive.

Vastamise aega Eesti pool NRG jaoks ei fikseerinud, kuid eeldatavalt võtab vastuse saamine aega nädalapäevad ning majandusministeeriumi pressiesindaja sõnul võivad vajadusel sel ajal toimuda ka osapoolte konsultatsioonid.

Valitsus kinnitas NRG poolt pakutud elektrijaamade erastamise tingimused 27. juunil sõnastuses, mis jättis võimalused tõlgendamiseks, mida Eesti pool on ka teinud.

Põhitingimuste täpsustamisel tekkis üle-eelmisel nädalal ootamatu takistus, kuna NRG ei nõustunud kõikide Eesti poole täpsustustega valitsuse fikseeritud põhitingimustes.

Eesti pool esitas NRG Energyle lepingu põhitingimuste täpsustused, mis puudutavad elektrijaamadesse tehtavate investeeringute tulumäära ja sellega seotud elektri hinnataset, turu arengut, otsustust teise energiaploki renoveerimise aja suhtes ja elektrijaamade jääkväärtust tehingu lõppedes.