"Kuna finantsinpsektsioonile ei ole tänaseks tõsikindlalt teada, kes tegelikult kontrollivad Küprosel registreeritud ettevõtjatest Eesti Krediidipanga aktsionäre ja esineb põhjendatud kahtlus olulise osaluse omandamise kohta, siis on finantsjärelevalve otsustanud nende ettevõtete hääleõiguse teostamise keelata," ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein pressiesindaja vahendusel BNS-ile.

See tähendab, et segase taustaga aktsionärid Krediidipanga üldkoosolekul hääletada ei saa.

"Menetluse käigus leidis kinnitust Küprose ettevõtete võimalik kooskõlastatud tegevus, samuti tuvastasime, et finantsinspektsioonile teada olevad Küprose ettevõtetega seotud isikud ei pruugi olla lõplikud kasusaajad," selgitas Malsmstein.

Malmstein selgitas, et läbipaistvus, sealhulgas omanikestruktuuri läbipaistvus ja usaldus on panganduse ning finantsturu toimimisel äärmiselt olulised. Aktsionäride hääleõiguse teostamise keelamisega soovib inspektsioon suurendada Krediidipanga juhtimise läbipaistvust ja ära hoida läbipaistmatusest tulenevad riskid.

Kui ettevõte või eraisik omandab üle 10 protsendi mistahes krediidiasutuse aktsiatest, peab ta selleks eelnevalt taotlema finantsinspektsioonilt olulise osaluse loa.

"Finantsinspektsioonil, Krediidipanga teistel aktsionäridel, klientidel, hoiustajatel ja ka laiemal avalikkusel on huvi, et krediidiasutuse omanikering ning juhtimine on läbipaistvad ja vastavuses krediidiasutuste seadusega," märkis Malmstein.

Krediidipanga aktsionäride struktuur tegi eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses läbi olulised muutused. Panga kodulehel oleva info kohaselt oli vaid ühe panga aktsionäri - Bank of Moscow - osalus 31. mai seisuga üle 10 protsendi ehk täpsemalt 16,2 protsenti.

Krediidipanga aktsionäride hulka kuulus mai lõpu seisuga viis Küprosel ja üks Briti Neitsisaartel registreeritud firma, kelle osalus pangas jääb vahemikku 7,7 kuni 9,8 protsenti ehk alla piiri, millest alates peab osaluse omandamiseks saama loa finantsinspektsioonilt.

Tehinguid Krediidipanga aktsiatega uurivad ka Venemaa võimud.