Eestis läbiviidud küsitluste kohaselt armastavad inimesed kõige enam süüa värsket mett, kuid mesi pakub palju võimalusi köögis, rahvameditsiinis, kosmeetikas ja mujal. Meie toidukultuuri rikastamiseks on mesi igati tänuväärne saadus.

Eesti Põllumajandusmuuseumis välja töötatud mesindusprogramm Mesi — tervise hoidja loob teoreetilised ja praktilised võimalused teadmiste avardamiseks mee ja mesindussaaduste (õietolm, suir, proopolis jne) kasutamisviiside ning tervislikkuse kohta. Programmis saab ülevaate mesinduse ajaloost, mesindusinventarist, mesilaste elust tarus ning mesiniku tähtsamatest tegemistest mesilas. Kava läbimisel saab teada, kuidas funktsioneerib kooslus mesilase, keskkonna ja inimese vahel.

Õppeprogramm on mõeldud eelkõige alg- ja põhikoolide õpilastele täiendamaks koolis õpitut, kuid sobib ka üliõpilastele ja kõigile teistele huvilistele.

Programmi üheks aluseks on püsiekspositsioon Mesindus Eestis:
mesilaste elu ja tegevus; mesilaste vaatlemine vaatlustarus; mesindussaadustega (mesi, õietolm, suir, taruvaik, vaha) tutvumine, saadakse teadmisi nende kasulikkusest inimesele; mee, õietolmu ja suira maitsmine; mesindusteemaline viktoriin, mesindusteemalised võistlusmängud (mesilaste ametid, usinad mesilased), osalejad saavad kaasa töölehed ja töövihiku.

Õppeprogrammi läbimisel osatakse enam väärtustada mesindust, mett ja mesindussaadusi. See loob eesti mesinikele võimaluse oma toodetele tänuväärseid tarbijaid juurde saada, mis omakorda loob aluse tervislikumale toitumisele ja võimaldab meie mesindusel paremini edeneda.