Esimese kooliastme õppepäeva läbides saab teadmisi ühest vanimast kultuurtaimest linast, tema kasvatamisest, töötlemisest. Õpetatakse tundma lina kui toiduainet, mis annab inimesele energiat ja hoiab tervise korras.

Programmi läbinud ja oskavad hinnata esivanemate töid ja tegemisi, samuti mõistavad lina vajalikkust igapäevaelus nii kodutekstiilina, kehakattena kui ka tervisliku toiduainena.

Sissejuhatusena tutvutakse linapõllul linataime ehitusega, selgitatakse mis on vajalik taime kasvuks.
Ekspositsiooni „Linast linaseni” külastamisel õpitakse tundma linatöötlemisega seotud tööriistu: lõuguti, ropsimõõk, linahari jms.
Küün-töötoas saab proovile panna praktilised oskused. Tehakse lihtsamaid töid esivanemate kombel: linaluu murdmine, linavarre puhastamine luudest ja ettevalmistus käsitööks.
Õpikojas valmistavad osalejad linakiust esemeid, vaatavad väljapanekut linasest käsitööst ning leivatares selgitatakse tervisliku linaseemne omadusi ja selle toiduainena kasutamist (linajahumuffinid, linajook), maitstakse linajahuvahtu

Teise kooliastme programmis saadakse lisaks eelnevale teadmisi, kuidas linataimega paremini organismide ja elukeskkonna seoseid, linatoitude kasutamise tähtsust, mis vähendab riske haigestuda.
Küün-töötoas töödeldakse lina eri ajastu tööriistadega. Osalejad saavad teadmised ja kogemuse töödeldes lina vastavalt ajaloolisele järjekorrale (linapeo tegemine, lõugutamine, ropsimine, sugemine).

Gümnaasiumiõpilaste ja täiskasvanute õppe eesmärk on tutvustada ja väärtustada Eesti maaelu, -maaharimise, -põllukultuuride, -toidukultuuride ajalugu ja arengusuundi kaasajal. Õpitakse tundma linatoodete (seemned, jahu, õli) mõju inimorganismile ja selle raviomadusi.

Õpikojas vaadatakse filmi lina kaasaegsest agrotehnikast ja tutvutakse linataime ehitusega, arenguga, uuritakse selle kasvuks vajalikke tingimusi, nagu muld niiskus, soojus jm.

Praktiline tegevus küün-töötoas õpetab töötlema lina eri ajastu tööriistadega, tutvutakse lähemalt linakiu ja õli kasutamisvõimalustega: meditsiinis, tööstuses, ehitusel. Õpikojas meisterdatakse vildist kuumamaalust.

Leivatares tutvutakse tervislike linatoodetega (õli, jahu). Linajahu kasutamine igapäevases toidus tagab tasakaalustatud ainevahetuse, ning vähendab riske haigestuda. Toidu rikkalik omega-3 sisaldus ohjab stressi ja depressiooni ohtu inimestel.

Allikas: Põllumajandusmuuseum