Lepingu sõlmimise eesmärgina näeb valitsus vajadust kõrvaldada rahvusvaheline juriidiline topeltmaksustamine, mis võib tekkida riikide vahel maksumaksjate maksustamisel kahekordse residentsuse alusel, tuluallika kahekordsel maksustamisel või üheaegselt nii maksumaksja residentsuse kui ka tuluallika alusel maksustamisel ning mida ei ole võimalik lahendada riikide siseriiklike seaduste alusel.

Lisaks on kõnealuste lepingute eesmärk jagada maksustamisõigusi riikide vahel, hoida ära diskrimineerivat maksustamist ning tõkestada maksudest kõrvalehoidmist.