“Usun, et noore pere ja noore spetsialisti laenude andmine hoogustub edaspidi tänu riigipoolsele garantiile, ütles Krediidipanga osakonnajuhataja Priit Põiklik Eesti Päevalehele.

Valitsus kinnitas 3. juulil sihtgrupid, kellele KredExi eluasemelaenu käendus sai riikliku garantii. Nendeks sihtgruppideks on sundüürnikud, noored pered ja noored spetsialistid.

“Riikliku garantii andmine suurendab panga kindlust KredEx-i käenduse väärtuse suhtes,” ütles Ühispanga eralaenude arendusjuht Triin Messimas.

“KredEx-i käendusega laenud on küllaltki populaarsed meie laenutaotlejate hulgas, sest see võimaldab laenu saada vaid 10- protsendilise omafinantseeringuga, st laenusumma võib moodustada kuni 90 protsenti soetatava korteri või eramu maksumusest,” ütles Messimas.

“Pankade jaoks muutus meie garantii nüüd tänu riiklikule garantiile kindlamaks ja riskiaste madalamaks. Siiani andsime tagatisi kui tavaline juriidiline isik,” ütles Kredexi eluasemevaldkonna juht Mirja Adler.

Kui peaks tekkima olukord, kus KredExil tuleb väga palju käendusi korraga välja anda, on nüüd võimalik saada selleks lisavahendeid ka riigi käest.

Loomisest alates on KredEx käendanud 5500 noore pere laenulepingut kokku ligi 250 miljoni krooni ulatuses, mille abil on inimesed saadud laenu 2,2 miljardit krooni. Eluaseme valdkonnas on kokku käendatud 700 miljoni krooni eest laenusid.

Noore pere ja spetsialisti laenude intress on tulumaksuvaba juhul, kui laen on seotud eluaseme ostmisega. Renoveerimisel intress tulumaksuvaba ei ole.

“Selline laenude/liisingute omafinantseeringu tagamise süsteem on olnud sihtgruppi kuuluvate inimeste seas populaarne kohe turule tuleku algusest peale,” ütles Hansapanga erakliendi finantseerimise osakonna juhataja Jaan Liitmäe.

KredEx-i tagatisi on Liitmäe sõnul kasutatud umbes neljandiku puhul Hansapangast väljastatud 2760 lepingust kogumaksumusega 744 miljoni krooni.

“Tihtipeale pole aga noortel raha kuskilt võtta ja sellepärast on lausa loomulik, et riik on noortele peredele appi tulnud. Laenu garanteerimise süsteem töötati välja Lennart Meri initsiatiivil ja Mart Laari valitsus otsustas asja ära,” rääkis garanteerimissüsteemi sünnist Põiklik.

Noore pere laenu andmist juhib Hansapank, kelle käes on 42 protsenti laenusumma mahust. Talle järgnevad Ühispank 15, Sampo pank 12 ja Nordea pank 11 protsentiga. Noorele spetsialistile mõeldud laenude osas juhib samuti Hansapank 42 protsendiga, talle järgnevad Ühispank 22 ja Nordea pank 21 protsentiga.