IEA on OECD asutatud iseseisev agentuur ning on kütuseturgude analüüsi ja erakorralise kütusevaru valdkonna reguleerimise eestvedaja maailmas.

Minister Parts esineb iga kahe aasta tagant toimuval liikmesriikide ministrite tippkohtumisel kõnega ning kohtub kahepoolselt IEA peadirektori Maria van der Hoeveniga.

„Eelkõige on Eesti jaoks oluline energiajulgeoleku tagamine ning siin saame ära kasutada IEA aastatepikkust kogemust,“ ütles Parts. „Meie geopoliitiline olukord eeldab, et kasutame ära kõik võimalused julgeoleku tagamiseks,“ lisas ta.

Agentuuri liikmete vahel toimib tugev solidaarsus- ja koordinatsioonimehhanism naftakütuste varustuse kriisiolukordades ning lisaks saab Eesti kiire juurdepääsu maailmatasemel parimale energiavaldkonna statistilisele informatsioonile ja analüüsile.

Liitumisläbirääkimiste osana koostab IEA ülevaated Eesti energiapoliitikast ja –sektorist ning kütuseturu eriolukordadeks valmisolekust.

IEA liige saab olla ainult OECD liikmesriik. IEA-ga ühinemise perspektiivi on arvestatud ka 2009. aastal vastu võetud „Eesti energiamajanduse riiklikus arengukavas aastani 2020“, mis näeb ette ajakava IEA reeglite ülevõtmiseks, mis on ka ühinemise üks eeltingimus.

Lisaks Eestile alustab läbirääkimisi liitumiseks ka Tšiili. Eesti esitas taotluse IEA-ga liitumisläbirääkimiste alustamiseks 11. augustil 2011.