ESTAL-i esimees Õie Väljas ja AS-i Eesti Post ametiühingu peausaldusisik Siivi Jüris kohtusid reedel majandusminister Juhan Partsiga, et arutada Eesti Posti puudutavaid edasisi arenguid, teatas ametiühing.

Kohtumine oli ESTAL-i teatel ajendatud Eesti Posti töötajate väga madalatest palkadest, antud teemat käsitleti seoses kollektiivlepingu läbirääkimistega. ESTAL alustas Eesti Posti juhtkonnaga palgaläbirääkimisi tänavu aprillis ja loodab läbirääkimistega jõuda lõpule tuleval nädalal.

Et leevendada postitöötajate majanduslikku olukorda ning võimaldada riigi omanduses oleval universaalpostiteenust pakkuval Eesti Postil täita kvaliteetselt oma funktsioone, toetab ESTAL sisemaise ja rahvusvahelise kirja hinnatõusu ning soovib, et hinnatõusust saadav ressurss suunatakse postitöötajate palkade tõusuks.

ESTAL on seisukohal, et universaalse postiteenuse valdkonda reguleerivad postiseadus ja majandusministeeriumi vastavad määrused tuleks üle vaadata ning nendega Eesti Postile sätestatud kohustusi analüüsida, et neid vajadusel muuta. ESTAL-i hinnangul tekitavad määrustega sätestatud kohustused Eesti Postile kõrgeid püsikulusid, mille pealt toodab ettevõte ainult kahjumit. Sellises olukorras jääb ametiühingu teatel palkade tõus aastateks lahendamata küsimuseks.

ESTAL möönab, et Eesti Post on tänaseks ületanud madalseisu ja jõudnud viimastel aastatel kasumisse ning on investeerinud suuri summasid tarkvara ja uute töövahendite soetamiseks, kuid paljuski on see tulnud töötajate palkade arvelt.

Septembris jõudis konkurentsiamet seisukohale, et Eesti Post taotlus, mille kohaselt tõuseks siseriikliku lihtkirja hind praeguselt 35 sendilt 45 sendile, on õigustatud. Samas langeks näiteks väärtsaadetisena edastatavate standardkirjade baashind kõigis kaalukategooriates 50 sendi võrra, teatas toona amet.

Eesti Posti taotlus puudutas ainult universaalse postiteenuse raames osutatavate teenuste tasusid.