Nordea, SEB, Handelsbanken ja Swedbank peavad oma kapitaliseisu tugevdama 1,4 miljardi euroga, vahendas BNS.

Soome finantsinspektsioon aga kinnitas, et Soome pangad kapitalitugevdust ei vaja. EL-i stressitestis osalenud OP-Pohjola pangagrupi esmane omakapital moodustas juuni lõpus 12 protsenti varadest, mis on tunduvalt üle kehtestatud nõude.

Nordea Pankki Suomi ja Sampo Bank kuuluvad vastavalt Nordea ja Danske Banki kontserni ja nende kapitaliarvestus käib emapanga kaudu.

Euroopa pangandusjärelevalve EBA on teinud ülevaate 70 suure Euroopa panga kapitalivajadusest. Kokku on see EBA hinnangul 106 miljardit eurot.

Riigiti on pankade kapitalivajadus EBA andmetel järgmine: Kreeka 30 miljardit eurot, Hispaania 26,2 miljardit, Itaalia 14,8 miljardit, Prantsusmaa 8,8 miljardit, Saksamaa 5,2 miljardit, Portugal 7,8 miljardit, Belgia 4,1 miljardit, Küpros 3,6 miljardit, Austria 2,9 miljardit, Rootsi 1,4 miljardit, Norra 1,3 miljardit, Sloveenia 297 miljonit, Taani 47 miljonit eurot.