Toidu lisaaine on selline aine, mida lisatakse toidule tootmisel või valmistamisel ja seda tehnoloogilisel eesmärgil. Sellisteks aineteks on näiteks säilitusained, toiduvärvid, antioksüdandid.

Toidulisandid on aineid, mille kasutamise eesmärk on tavatoitu täiendada ning mis on inimesele toitainete või muude toitainelise või füsioloogilise toimega ainete kontsentreeritud allikaks. Siia alla võivad kuuluda näiteks erinevad vitamiinide, mineraalainete preparaadid, aga ka näiteks valgupreparaadid, teatud rasvhapete ning taimsete ürtide preparaadid.

Vajalikus koguses kasutada lubatud lisaained

Lisaainete vajalik kogus (ladina keeles quantum satis) on heale tootmistavale tuginev normeerimata kogus, mis ei ületa soovitud tulemuse saavutamiseks vajalikku hulka ega eksita tarbijat.

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. aasta määruse nr 81 lisas 3 on toodud vajalikus koguses kasutada lubatud lisaainete loetelu. Loetelus toodud lisaaineid võib kasutada lisas 2 “Lisaainete kasutamine ja piirnormid toidugruppide kaupa” vastavate toidugruppide osas, mille tabeliosasse on vastav märge tehtud. Lisaainete vajalikus koguses kasutamise kohta kehtib ka erand, mis on toodud määruses paragrahvis 4 “Vajalikus koguses lisaainete kasutamine”.

Vastavalt nimetatud paragrahvile ei ole lisa 3 loetelus nimetatud lisaaineid lubatud kasutada vajalikus koguses, näiteks maitsestamata hapu- ja laabipiimatoodetes, makaronitoodetes, töötlemata lihas ja kalas, imiku- ja väikelapsetoitudes.

Allikas: agri.ee