Tegevust veab Tallinna Haridusameti terviseedenduse vanemspetsialist Eve Levand, tänu kelle entusiasmile on tehtud kiireid edusamme. Iga üritusega lisandub uusi huvilisi.

Eesmärk pole mitte ainult võtta järk-järgult kasutusele mahetoit, vaid ka tutvustada lasteasutuste personalile ja lastele mahepõllumajandust. Rahastamist pole kahjuks projektile veel õnnestunud leida, tegevused toimuvad suuresti osalejate endi initsiatiivil ja toel, mitmed mahetootjad ja -töötlejad on oma toodetega üritusi toetanud. Mõned tegevused on ellu viidud koostöös Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusega
BERAS projekti raames.

Et mahetoitu tuleks pakkuda just lastele, sest kasvueas söödud toidul on suur mõju inimese edaspidisele tervisele, on juba ammu teada, kuid mahetoidu kasutuselevõtuks on siiani konkreetseid samme teinud vaid üksikud lasteaiad ja koolid üle Eesti.

Tallinna projekti käivituseks saadi innustust eelmise aasta novembris Tallinna Haridusameti ja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse koostöös korraldatud ligi 100 osalejaga seminaril „Toitu targalt“. Üks lektoritest, Gunilla Andersson Malmö Linnavalitsusest, tutvustas sealseid edusamme. Mahetoidu osa Malmö lasteasutustes on juba üle 40%.

Lasteasutuste mahetoiduga seotud algatusi on Eestis ka mujal. Näiteks on suure töö ära teinud Rocca al Mare kool, Viljandi Waldorfkool, mitmed Tartu lasteaiad. Kohalikku ja mahetoitu aitab lasteasutuste menüüdesse viia ka Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa Leader tegevusgruppide koostööprojekt „Kohalik toit kohaliku kogukonna toidulauale“.

Allikas: maheklubi.ee