Põhjamaade hüdroressurss on läbi aastate kõrgeimal tasemel ning võrreldes 2010. aasta sama ajaga oli selle aasta oktoobrikuus NPS Eesti hinnapiirkonna hind 16% võrra ning Soome hind 28% võrra madalam. Sellest hoolimata ei pääsenud Põhjamaade madalam hind Läti ja Leedu turuosaliste suure nõudluse ning Eesti ja Soome vahelise vähese võimsusühenduse tõttu Eesti hinda tugevalt mõjutama. NPS Eesti keskmiseks hinnaks kujunes 41,51 EUR/MWh, mis oli 1,6% enam kui septembris.

Eesti hinnapiirkonnas ostetud kogused suurenesid oktoobris veidi, ulatudes 507 GWh-ni. Eesti turuosalised ostsid 43%, Läti 49% ning Leedu 8% kogustest. Eesti turuosaliste ostetud kogused moodustasid sisemaisest tarbimisest 34%, mida on 7% protsenti võrra vähem kui möödunud kuul.

Müüdud kogused vähenesid oktoobris 357 GWh-le, mida on 25% vähem kui septembris. Koguste langus oli põhjustatud peamiselt Soome piirkonna madalamast hinnast, kuna import Soomest asendas kohalike müüjate poolt pakutud koguseid. Samuti vähenesid Läti ja Leedu turuosaliste müügipakkumised, mis liikusid tulusama hinna tõttu Baltpooli. Eesti turuosaliste poolt müüdi oktoobris kokku 98% Eesti hinnapiirkonna kogusest.

EstLink 1 kaablil liikus elekter 85% tundidest suunaga Soomest Eestisse.