Kuna eelmisel aastal tõi analoogne paarinädalane värbamislaine kokku ligikaudu 70 ettevõtte ja 511 noore taotlust, on korraldajad arvestanud ka selkorral suure tungiga. Programmi vedava Marketingi Instituudi juhi Anu-Mall Naaritsa sõnul on esimesed taotlused nii ettevõtetelt kui ka noortelt 2012. aasta programmi jaoks juba laekunud.

"Kui eelmisel aastal oli tegemist tundmatu programmiga, mille kvaliteetse rahvusvahelise ekspordialase sisu eest kandsid suures osas hoolt Rootsi firma ITM Worldwide lektorid ja konsultandid, siis tänaseks on programm juba ennast ka ise tõestanud," rääkis Naarits.

"Nagu eelmisel aastal, ootame ettevõtetelt ja rahvusvahelist karjääri soovivatelt noortelt avaldusi üsna lühikese aja jooksul, hiljemalt jaanuari lõpuks. Seejärel hakkame juba planeerima noorte ja ettevõtete kokkuviimist töömessil. Meie värbamise eelis on ilmselt selles, et me ei praagi CV-de põhjal välja ühtegi kandidaati ja iga kvalifitseerunud noor saab ise võimaluse minutilise kiirvestluse käigus end ettevõtetele maha müüa."

Tulevastelt ekspordi müügijuhtidelt eeldatakse kõrgharidust, lisaks inglise keele valdamisele veel ühe võõrkeele valdamist ja töö-, elamis- või õpikogemust välismaal. Nii ettevõtted kui potentsiaalsed ekspordijuhid valitakse välja märtsi lõpuks, aprilli lõpus algab aastane koolitusperiood.

Ettevõtetel on osalemise tingimusteks minimaalselt 20-liikmeline töötajaskond ja vähemalt 640 000-eurone ekspordimüük 2010. aastal.

Samuti tuleb ettevõtetel panustada koolitusse tervelt kakskümmend protsenti selle maksumusest ehk 2823 eurot. Ettevõtete kohustuseks jääb ka vähemalt aastase töölepingu sõlmimine värvatavaga ning palga maksmine.

Naaritsa hinnangul pole esimesest hooajast rääkimiseks aeg veel küps, sest teistelt elualadelt värvatud noorte puhul oleks seda nii lühikese ajaga ebarealistlik oodata, kuid mõned rõõmu tekitavad aspektid siiski on.

Esiteks see, et ligi pooled eelmisel aastal värvatud noored on ekspordimüügis saavutanud silmapaistvaid tulemusi ja suutnud koolituse ja sisseelamise kõrvalt teha eksporditehinguid 10 000–600 000 euro suuruses.

Teiseks on Naaritsa sõnul oluline programmis osalenud ettevõtete endi tagasiside: ligi pooled 2011. aastal osalenud ettevõtted soovisid tulla osalema ka tänavu.

Ühe programmis osaleja, 2011 aasta värbamise tulemusel puitmajade tootmisega tegelevas AS-is Matek ekspordi müügijuhiks asunud Grete Gutmanni sõnul eristub "Ekspordirevolutsioon" kõigist teistest seni Eestis pakutud täiendkoolitustest tänu praktika, mentorluse ja õppimiskogemuse seotusele.

Lisaks koolitusele on kõigile programmis osalevatele uutele ekspordi müügijuhtidele tagatud kogu aasta vältel tugi isiklikult mentorilt, kelleks on valitud Eesti parimad ekspordipraktikud. Programmi lõpetajad saavad rahvusvaheliselt tunnustatud ekspordijuhtimise diplomi.
"Ekspordirevolutsiooni" algatas EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.