Jaanuarikuu esimesel nädalal jäi hinnatase Eesti hinnapiirkonnas detsembrikuu tasemele ehk ligi 33 EUR/MWh. Hinnad kasvasid alates teisest nädalast, mille põhjuseks oli eelkõige külmadest ilmadest tingitud suurenenud nõudlus kõikides lähiriikides.
Elektrit osteti enam ka Läti ja Leedu turuosaliste poolt, kuna Leedu elektribörsil Baltpool jäi hinnatase valdavalt kõrgemaks.
 Kuu viimase nädala kõrgeid elektrihindasid nii Eestis kui Soomes mõjutasid lisaks eelmainitule ka planeerimata katkestused Soomes, Rootsi tuumajaama planeeritust pikem hooldus ja samuti planeeritud hooldused Eesti tootmisüksustes. NPS Eesti jaanuarikuu keskmiseks hinnaks kujunes 39,77 EUR/MWh, Soome hinnapiirkonna hind oli 38,82 EUR/MWh.

NPS Eesti hinnapiirkonnas langesid jaanuaris müüdud kogused 35% võrra (348 GWh-ni), mis on samal tasemel börsi avamise esimeste kuudega. Müüdud koguste märkimisväärse languse taga on impordi suurenemine kuu esimesel poolel Soomest, mis tulenes Põhjamaade madalamast elektrienergia hinnast.
Eesti turuosaliste poolt NPS Eesti hinnapiirkonda müüdud kogused vähenesid kokku 43% võrra. Leedu turuosaliste poolt müüdud kogused suurenesid 12% ning Läti turuosaliste poolt müüdud kogused jäid samale tasemele kui detsembris.

Jaanuaris osteti NPS Eesti hinnapiirkonnast kokku 447 GWh, mis on võrreldes detsembri 427 GWh-ga veidi kasvanud. Oluliselt, 40% võrra kasvasid Leedu turuosaliste poolt ostetud kogused. Meie siseriiklikust tarbimisest moodustasid Eesti turuosaliste poolt ostetud kogused 32%.

Kui detsembris müüdi Eesti hinnapiirkonnas rohkem kui osteti, siis jaanuarikuus ületasid ostetud kogused oluliselt müüdud koguseid ning ostetud ja müüdud koguste vahe imporditi läbi EstLink 1 merekaabli Soomest Eestisse. Seeläbi suurenes võrreldes detsembriga import Soomest 4 korda ehk 32 GW-lt 121 GWh-le.

CO2 emissioonide hinnad hakkasid pärast aastalõpu madalseisu tõusma, kuid jäid jaanuaris siiski alla 10 EUR/t. Samas tõi jaanuari lõpu külmadest ilmadest tingitud tarbimise kasv kuu lõpu poole kaasa ka emissioonihinna tõusu.

Jaanuarikuus oli võimsusvoog 74% ajast Soomest Eestisse ning 26% ajast Eestist Soome.