Linnavalitsus teatas, et soovib avaldusega välja selgitada linnale võimaliku materiaalse kahju tekitamises süüdi olevad isikud, vahendas BNS.

Pärnu linn sõlmis 2006. aasta 17. novembril OÜ-ga Herder Esplanaadi 10 kinnistu müügilepingu, kasutusvalduse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu. Lepingu kohaselt müüs linn kinnistu hinnaga 35 miljonit Eesti krooni.

Kinnistu müügi toimumise ajal pidas Pärnu linnapea ametit keskerakondlane Mart Viisitamm.

Ostu-müügi lepingus on säte, et kinnistu valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes ei kehti muinsuskaitsealaseid, looduskaitsealaseid ega muid piiranguid.

Herder esitas 2008. aasta mais Pärnu linnavalitsusele lepingust taganemise avalduse, mille peamiseks põhjuseks tõi asjaolu, et Pärnu linn ei ole lepingu sõlmimisel ostjat teavitanud kinnistu asumisest muinsuskaitsealas.

Möödunud aasta detsembrist pärineva otsusega tunnistas Pärnu maakohus Herderi lepingust taganemise õigust ja mõistis linnalt välja 2,8 miljonit eurot. Esimese astme kohtu otsuse on Pärnu linn edasi kaevanud ringkonnakohtusse.