Ülevaade on koostatud finantsinspektsiooni kogutud andmete järgi, seega on tegemist auditeerimata tulemustega. Arvud sisaldavad Eesti krediidiasutuste välisriikides asuvate filiaalide andmeid, kuid ei sisalda Eestis või välisriikides asuvate tütarettevõtete andmeid.


Vajuta graafikule
Allikas: finantsinspektsioon