Eesti põhikaardi uuendamine toimub traditsiooniliselt iga aasta alguses. Uuenduste aluseks on Eesti topograafia andmekogusse (ETAK) aasta jooksul kantud uued ja/või täpsustatud andmed, mis on tekkinud näiteks aeropildistamiste ja laserskaneerimise käigus, kuid ka aadressiandmete ja kohanimede ning teiste ruumiandmete korrastamisel jne, teatas maa-amet.

Selle aasta põhikaardi versioonis on põhirõhk teede ja ehitiste muudatustel ning koha- ja loodusnimede lisandumisel (u 4500 uut nime). Lauskaardistuse tulemusena on uuenenud andmed Tartu ümbruses ja Jõgevamaal, Lääne-Virumaa põhjarannikul ning Harjumaal. Vetevõrgu muudatused hõlmavad peamiselt vooluvete suunalisuse lisamist; suurem töö vetevõrgu objektide ruumikuju täpsustamiseks seisab sel aastal veel ees.

Eesti põhikaart on kõige detailsem (mõõtkavatäpsus 1:10 000) kogu Eesti territooriumi kattev kaart, mida aluskaardina kasutab oma töös valdav osa avalikust sektorist.

Nii põhikaardi värvilist kui ka mustvalget rasterversiooni näeb maa-ameti kaardirakendustes ja avalikus WMS teenuses. Kaardilehtede geotiff-formaadis failidele saab kasutusõigust taotleda ruumiandmete levitamise korra alusel.

Kaarti saab paberile trükkida, kui avada maa-ameti geoportaalis „Eesti kaart“. Kaardirakendusse on lisatud nupp „Ava trükise paneel“, mille kaudu on võimalik valida paberi formaat, mõõtkava, lisada trükisele pealkiri ning kommentaar. Suureformaadilise plotteriväljatrüki (näiteks põhikaart koos katastripiiridega) saamiseks tuleb täita maa-ametile veebipõhine taotlusvorm geoportaalis.