Meediareklaamituru 2011. aasta neljanda kvartali käive kasvas võrreldes 2010. aasta sama ajaga ligi viie protsendi võrra 20,5 miljoni euroni, selgub TNS Emori reklaamikulutuste uuringu Adex ülevaatest, vahendas BNS.

Meediareklaamituru käive kasvas kogu möödunud aasta, esimese kvartali suurele 17-protsendilisele tõusule järgnesid veidi madalama kasvutempoga teine ja kolmas kvartal vastavalt ligikaudu üheksa- ja ligikaudu kaheksaprotsendilise kasvuga.

Eelmise aasta algusest kaardistab TNS Emor ka otsepostireklaami, mille aastaseks kogukäibeks tuli ligikaudu 6,6 miljonit eurot ja neljanda kvartali käive oli ligikaudu 1,7 miljonit eurot. Otsepostireklaami lisamine traditsioonilisele meediareklaamikäibele annab laiendatud summaarseks turumahuks Emori teatel ligikaudu 79 miljonit eurot.

Meediatüüpidest oli aasta kokkuvõttes suuremas kasvutrendis internet 16-protsendilise kasvu ja välireklaam 15-protsendilise kasvuga. Ajakirjad, raadio ja telereklaam kasvatasid käivet turu keskmisest kasvutempost veidi suuremas mahus. Kõige väiksemat kasvu oli möödunud aastal märgata trükimeedias, kus ajalehtede käibe kasv oli ligikaudu neli protsenti.

Telereklaam moodustas mullu 22,86 miljoni eurose käibega 31,7 protsenti meediareklaamiturust, mis oli 8,5 protsenti rohkem kui aasta varem. Ajalehed moodustasid mullu 19,76 miljoni eurose käibega 27,3 protsenti meediareklaamiturust, mis oli 4,3 protsenti rohkem kui aasta varem.

Internetirekaam moodustas mullu 11,22 miljoni eurose käibega 15,5 protsenti meediareklaamiturust, mis oli 16 protsenti rohkem kui aasta varem. Raadioreklaam moodustas mullu 7,16 miljoni eurose käibega 9,9 protsenti meediareklaamiturust, mis oli 10,7 protsenti rohkem kui aasta varem.

Välimeedia moodustas mullu 6,62 miljoni eurose käibega 9,2 protsenti meediareklaamiturust, mis oli 15,2 protsenti rohkem kui aasta varem. Ajakirjad moodustasid mullu 4,62 miljoni eurose käibega 6,4 protsenti meediareklaamiturust, mis oli 11,1 protsenti rohkem kui aasta varem.

Suurimaks meediareklaamijaks tõusis mullu Elisa Eesti võrreldes aasta varasema neljanda kohaga, teisel kohal püsis Tele2 Eesti ja kolmandal tarbekaubatootja Procter & Gamble nagu aasta varemgi.

Neljandal kohal oli reklaamijatest EMT, langedes aasta varasemalt esikohalt. Viiendaks tõusis varasemalt kaheksandalt kohalt jaemüüja Rimi Baltic ning kuuendaks varasemalt üheksandalt kohalt Selver.

Swedbank oli mullu reklaamimahult seitsmes võrreldes aasta varasema 15. kohaga. Tallink Grupp langes kaheksandale kohale võrreldes varasema seitsmenda kohaga. Üheksandaks tõusis Saku Õlletehas, kes oli aasta varem 13. kohal. Kümnendaks tõusis automüüja Info-Auto võrreldes aasta varasema 21. kohaga.

TNS Emor hinnangul võib üldistavalt öelda, et meediareklaamituru kategooriatest ehk tootegruppidest ligikaudu kaks kolmandikku näitasid tõusu, kokku ligikaudu 11 miljoni euro ulatuses. Ülejäänud kolmandik aga langetas oma käibeid kokku ligikaudu 4,5 miljoni euro ulatuses.

Esikümnesse kuuluvatest kategooriatest kasvas käive telekommunikatsioonireklaamidel 140, autoreklaamidel 67, ehitusmaterjalide reklaamidel 20 ja alkohoolsete jookide reklaamidel 18 protsenti. Käive langes mobiilsidereklaamidel 20, finantsasutuste ja teenuste reklaamidel 13 ning ravimireklaamidel neli protsenti.

Tooteharude kaupa oli suurim käive mullu jaekaubandusreklaamidel, aasta varem oli jaekaubandus reklaamikäibelt teine. Teiseks tõusid mullu autoreklaamid võrreldes tunamulluse kuuenda kohaga. Mobiilsidereklaam langes kolmandaks võrreldes aasta varasema esikohaga.

Finantsasutuste ja -teenuste reklaamid olid mullu käibelt neljandal kohal võrreldes tunamulluse kolmanda kohaga. Kontsertide ja festivalide reklaamid langesid viiendale kohale võrreldes tunamulluse neljanda kohaga.

Kuuendal kohal olid käibelt ehitusmaterjalireklaamid võrreldes aasta varasema kaheksanda kohaga. Ravimireklaamide käive langes mullu seitsmendale kohale võrreldes aasta varasema viienda kohaga.

Alkohoolsete jookide reklaamikäive tõusis mullu kaheksandale kohale võrreldes aasta varasema 12. kohaga. Telekommunikatsioonireklaami käive tõusis mullu üheksandale kohale võrreldes tunamulluse 23. kohaga ning reisjateveo reklaamikäive kerkis kümnendale kohale võrreldes tunamulluse 11. kohaga.

Ülevaade põhineb igapäevasel TNS Emori Adexi reklaamimonitooringul, mille trükimeediat ja televisiooni puudutavad andmeid fikseerivad ja kodeerivad erialaspetsialistid. Kokku kaardistatakse 49 ajalehte, 57 ajakirja ja 14 telekanalit.

Muid meediaid kirjeldavad andmed pärinevad meediaomanikelt saadud ilmunud reklaami täpsusega deklaratsioonide põhjal. Kogu andmestik kogutakse hinnakirjale tuginevalt. Siinses analüüsis on meediatüüpide lõikes arvutatud eeldatavad tegelikud hinnad, et anda täpsem hinnang turu suurusele ja trendidele.