Euroopa Komisjon on järgmise seitsmeaastase eelarveraamistiku (2014–2020) ettepanekuga koos välja käinud kava kehtestada üleeuroopaline finantstehingute maks (FTM). Idee kohaselt võiks see tuua kõigile liikmesriikidele uusi eelarvetulusid ja omakorda aidata rahastada iga maa osa Euroopa Liidu eelarves. Eelmisel neljapäeval avaldas eelarvevolinik Janusz Lewandowski Brüsselis Euroopa Komisjoni hinnangud, kui palju tõotaks FTM igale riigile aastas sisse tuua. Komisjoni ennustuse järgi võiks FTM-i kehtestamise korral Eesti loota aastaks 2020 ligi 89 miljonit eurot täiendavat eelarvetulu. FTM-i kehtestamine aastast 2014, nii nagu komisjon seda sooviks, sõltub EL-i riikide kokkuleppest parasjagu käimasolevatel 2014–2020 eelarveperspektiivi läbirääkimistel. Kui aga maks jõustuks, siis peaksid pangad ja muud finantsasutused aktsia- ning võlakirjatehingutelt hakkama vastava riigi kukrusse maksma 0,1 protsenti ja tuletisinstrumentidega teostatud tehingutelt 0,01 protsenti.