KPMG hiljutine uuring „Pulse - the KPMG Global Business Outlook Survey“ näitab, et umbes 42 protsenti tööstusettevõtjaist loodab järgmise 12 kuu jooksul oma toodangut suurendada, teatas KPMG.

See on ilmne edasiminek võrreldes eelmise, 2011. aasta oktoobris toimunud „Pulse“ uuringu tulemustega, kui kasvu ennustas vaid 27 protsenti uuringus osalenuist.

Teenindussektori ettevõtetest usub ligikaudu 45 protsenti, et aasta pärast on nende äritegevus elavnenud. 2011. aasta oktoobris ennustas kasvu umbes 33 protsenti selle valdkonna ettevõtjatest.

Kommenteerides viimase uuringu tulemusi ütles KPMG Baltics OÜ juhatuse esimees Andris Jegers.

„Tundub, et eelmise aasta lõpus esile kerkinud tume pilv on hakanud hajuma. Kuigi eurotsooni kriis pole veel kaugeltki möödas, usuvad ettevõtjad maailmas tervikuna, et kriis on nüüdseks vähemalt kontrolli alla saadud. Positiivsele meeleolule on omalt poolt kaasa aidanud ka märgatav kasumi kasv Ameerika majanduses.
On selge, et turud on veel haavatavad ning ettevõtted liiguvad edasi üsna ettevaatlikult, kuid uuringu andmete põhjal on kindlasti põhjust optimismiks.“

Eriti optimistlikud on teenustepakkujad, kellest paljud ennustavad äritegevuse elavnemist järgmise 12 kuuga. Paari viimase kuuga on tootmismahtude kasv suurendanud kindlustunnet ka tööstussektoris.

Ülemaailmse kindlustunde kasvule aitavad oluliselt kaasa Ameerika Ühendriikide ettevõtjate ootused, mis on hüppeliselt suurenenud tänu viimase aja märkidele sellest, et maailma suurim majandus on taas tõusuteel.

Meeleolud on paranenud ka BRIC-i riikides (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina), kusjuures eriti positiivselt on meelestatud Brasiilia ettevõtted.

Viimase aja poliitilised sammud Euroopa võlakriisi ohjeldamiseks on meeleolu parandanud ka selles piirkonnas.

Nii Saksamaal kui ka Ühendkuningriigis on märgata kindlustunde ja optimismi märgatavat tõusu. Kreeka seevastu ilmutab aga üha murelikumat langustendentsi.

Ühes tegevuse elavnemisega ennustavad ettevõtted ka tööhõive mõõdukat kasvu ja plaanivad oma töötajate arvu tõsta varem kavandatust enam.

Suurimat tõusu töötajate arvus plaanivad Ameerika Ühendriikide ettevõtted, neile järgnevad BRIC-i riigid. Samuti on pisut paranenud väljavaated ettevõtete investeerimistegevusele, kusjuures suurimat investeeringute kasvu ennustatakse BRIC-i regioonis.

Järgmise 12 kuu jooksul on kogu maailmas oodata mõõdukalt suurenenud hinnasurvet, mille tulemusena kerkib eeldatavalt pisut ka teenuste hinna inflatsioonimäär.

Tööstussektoris on samuti oodata kiiremat tõusu nii sisendkuludes kui ka tootjahindades. Eeldatavad inflatsioonimäärad vastavad laias laastus uuringu varasematele keskmistele näitajatele.