Peadirektori asetäitja küberturbe alal Toomas Vaks teenis mullu palgana 10 363,64 eurot ning teine peadirektori asetäitja, seda riigi infosüsteemide alal Kalle Arul pani palgana eelmise aasta eest taskusse 19 679,19 eurot.