Werol Tehaste pankrotihaldur Toomas Saarma ütles, et Tartu Milliga sõlmitud rendileping on ettevõttele selgelt kahjulik, vahendas Maaleht.

"Menetluse käigus tuleb otsustada, kas see tagasi võita või läbirääkimistega lõpetada," ütles Saarma.

Rentnikul on õigus anda lepingujärgsed õigused üle kolmandatele isikutele ilma Werol Tehaste nõusolekuta, sealhulgas võõrandada ettevõte. Werol Tehastel on kohustus hüvitada lepingu lõppemisel kõik investeeringud, mida rentnik ei ole lepingu lõppemise ajaks rendiga tasaarvestanud.

Saarma hinnangul kahjustab rendileping ka võlausaldajaid, mistõttu võib see olla pankrotiseaduse alusel tagasivõidetav. Weroli kinnistu hüpoteegipidaja DNB Pank pole andnud nõusolekut kinnistu rendileandmiseks.

DNB Panga juhataja Hans Pajoma ütles lehele, et pank on müünud ettevõtte vastu suunatud nõuded AS-ile Baltic Agro.

OÜ Veskimehed on seotud ettevõttega Tartu Mill. Vilja ja rapsi kokkuostja Farm Plant Eesti tegevjuhi asetäitja Marge Pähkel ütles lehele, et Tartu Mill toimetab Werolis. "Ostab rapsi, pressib õli ning maksab raha," ütles Pähkel. "Oleme viimase kuu jooksul rapsi Werolisse viinud ja raha on käes."

Veskimeeste juhataja Romet Puhk ütles ajalehele, et ettevõte soovib tehase osta. "Meie huvi on tehas osta, aga kõik oleneb sellest, mismoodi see müüki läheb," ütles Puhk. "Kuna oleme juba alustanud Werolis rapsi kokkuostu ja pressimist, siis kujunenud oludest hoolimata see kindlasti jätkub."

Weroli võlausaldaja Oilseeds Trade AS-i juhataja Veikko Vahar ütles, et ettevõte on samuti jätkuvalt huvitatud Weroli vara ostmisest.

Tartu maakohus kuulutas 5. aprillil välja ärimees Rein Kilgi kontrollitava rapsiõlitootja AS-i Werol Tehased pankroti. Kohus määras ettevõtte pankrotihalduriks nimetati Toomas Saarma ning võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 24. aprilli.

Saarma aruande järgi on võlgnikul vara bilansilises väärtuses üle 20 miljoni euro ning kohustusi üle 22 miljoni euro. Kohus leidis, et asjas kogutud ja uuritud tõendid kinnitavad Werol Tehaste püsivat maksejõuetust.

Pankrotiavalduse Werol Tehaste vastu esitasid teravilja- ja rapsikasvatajate põllumajandusühistu Kevili ning Oilseeds Trade AS

Varasema info kohaselt moodustab võlausaldajate põllumajandusühistu Kevili, Oilseeds Trade AS-i, Baltic Agro ja Letofin Tradingu nõue Werol Tehaste vastu kokku kolm miljonit eurot.