Möödunud aastal olid Eesti Energia dividendid ligikaudu 56 miljonit eurot, mis teeb kasvuks 16 protsenti. Tallinna Sadam maksis mullu dividendideks 20 miljonit eurot, kuigi varem planeeriti eelarvega ettevõtte mulluseks oodatavaks dividendituluks 39,4 miljonit eurot, teatas BNS.

Valitsus kinnitas oma neljapäevasel istungil kogusummas 127,65 miljonit eurot tänavu riigieelarvesse makstavad dividendisummad riigi äriühingutelt ja sellistelt äriühingutelt, kus riigil on vähemalt otsustusõigus. Riigieelarves on dividenditulu tänavuseks kavandatud summas 128,43 miljonit eurot, sellest riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt 128,01 miljonit eurot.

Eesti Loto maksab valitsuse korralduse järgi dividende 5,5 miljonit eurot, Eesti Raudtee 4,81 miljonit eurot, Lennuliiklusteeninduse AS 4,124 miljonit eurot ja AS Eesti Loots 2,88 miljonit eurot.

AS-i Eesti Teed tänavune dividendisumma on korralduse järgi 238 000 eurot, AS-il Eesti Kaardikeskus 24 000 eurot ja OÜ-l Eesti Keskkonnauuringute Keskus 26 000 eurot.

Rahandusministeeriumi selgituse järgi on dividendiettepanekute koostamisel hinnatud äriühingute dividendide maksmise võimekust, arvestades nende järgnevate perioodide prognoositavat rahavoogu ja investeerimisvajadust ning praegust kapitalistruktuuri ja likviidsete vahendite mahtu. Lisaks on lähtutud statistikaameti rakendatavast niinimetatud superdividendi testi metoodikast, mille kohaselt kajastuvad riigieelarve tuluna dividendid, mis ei ületa varade võõrandamisest tekkinud kasumiga korrigeeritud eelmise majandusaasta ärikasumit.

Äriühingutele, kes lähtudes järgnevate aastate finantsprognoosidest, investeerimisvajadusest ja olemasolevatest likviidsetest vahenditest on selleks suutelised, määratakse eelnõuga tänavusse eelarvesse makstavaks dividendiks maksimaalne tuluna laekuv summa ehk ärikasum. Kogu ärikasum on aluseks võetud AS-i Eesti Loots, Lennuliiklusteeninduse AS-i, AS-i Eesti Kaardikeskus, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, AS-i Eesti Metsataim ja AS-i Tallinna Sadama puhul.

Dividende ei maksa korralduse järgi tänavu riigile Estonian Air, Elering AS, Eesti Post, AS Tallinna Lennujaam, Elektriraudtee AS, Riigi Kinnisvara AS, AS KredEx Krediidikindlustus, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA), AS Saarte Liinid, AS Eesti Vanglatööstus, AS Hoolekandeteenused, AS Vireen, AS A. L. A. R. A., AS Andmevara, OÜ E-Arsenal, OÜ Eesti Geoloogiakeskus ega AS Teede Tehnokeskus.