Kokku oleks aruande pidanud esitama 264 reisiettevõtet. Kuigi aastaga on olukord paranenud, ei saa praegust olukorda ameti hinnangul pidada rahuldavaks, sest aruannete esitamine on turismiseaduse järgi kohustuslik kõikidele reisiettevõtjatele.

Aruanded on ameti teatel tarbijate majandushuvide kaitse oluliseks komponendiks, sest nende alusel kontrollib tarbijakaitseamet seda, kas firmade tagatissummad on piisavalt suured või mitte.
Reisifirma tagatis on nn kohustuslik kindlustus, millest kaetakse firma maksejõuetuse korral reisijate kojusõit ning tagastatakse tarbijatele ärajäänud reiside ettemaksud.

Aruannete esitamise kohustust eiranud ettevõtete nimed avaldab amet internetis mustas nimekirjas. Nimekiri on abivahend tarbijatele, kes soovivad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust.MUST NIMEKIRI

A & B Design Group OÜ
AIM Reisid OÜ
Air Travel OÜ
Alvisa Grupp OÜ
Amest OÜ
Antta Reisibüroo OÜ
Aquabaltic OÜ
Balti Silver Reisid OÜ
Baltnet Holidays OÜ
Bona Reisid OÜ
Bravo Tours OÜ
Diveest OÜ
Felizifano OÜ
R-Reisid OÜ
Karipso Reiss OÜ
Kragen AS
Kreisid OÜ
Larissa Travel Agency OÜ
Lets Travel OÜ
Lorita Reisibüroo OÜ
Miliam Travel OÜ
Oberlex OÜ
Okeaania Travel OÜ
Trunk-Line BS OÜ
Pakrineem OÜ
Pandion Reisid OÜ
Reiser OÜ
Reisiklubi OÜ
Ruhnu Reisid OÜ
Skydreams OÜ
Taisto Reisid OÜ
Tokkroos OÜ
Travel Lounge OÜ
Unic Management OÜ
Viitong Reisid OÜ