Seadusemuudatusega tunnistati kehtetuks seadusesse tehtud muudatused, mis puudutavad töötuskindlustushüvitiste maksmist inimestele, kes lõpetavad töösuhte oma algatusel või poolte kokkuleppel, vahendas ERR.

1. jaanuaril 2013. aastal oli kavandatud jõustuma töötuskindlustushüvitiste maksmise skeem kindlustatutele, kelle viimane töö- või teenistussuhe lõppes poolte kokkuleppel või töölepingu ülesütlemisel töötaja algatusel või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuja algatusel.

Töötuskindlustushüvitise asendusmääraks kavandati sellise töö- või teenistussuhte ülesütlemise või lõpetamise korral 40% töötaja eelnevast töötuskindlustusmaksega maksustatud töisest sissetulekust.

Koalitsioon on olnud seisukohal, et muudatusega ei muutu kellegi olukord tänasega võrreldes kehvemaks, samal ajal on töötukassal võimalik pakkuda rohkem ja paremaid teenuseid tegelikele abivajajaile.