Selline hinnatase on madalam kui 2011. aasta aprillis, mil hinnaks oli 40,3 EUR/MWh, kuid kõrgem kui 2010. aastal, kui avati Eesti elektriturg suurtarbijatele, teatas Latvenergo.

Latvenergo elektrituru analüütiku Juris Bertsi hinnangul on elektrienergia teatav hinnalangus tingitud nii Läti kui Põhjamaade hüdroelektrijaamade veehoidlate suurest täituvusest, mida on soodustanud vee pidev juurdevool.

„Tänavu aprillis oli vee juurdevool Daugavasse keskmiselt 1570 m³/s, mis tagas Daugava hüdroelektrijaamades toodetava elektrienergia koguse 645 GWh, millega oli võimalik katta näiteks kogu Eesti ühe kuu elektrienergia vajadus,“ ütles Berts.

Ka elektrienergia tulevikutehingute hinnad on stabiliseerunud võrreldes käesoleva aasta veebruariga. Praegused börsi NASDAQ OMX kauplemistulemused näitavad, et 2013. aastal peaks keskmine elektrihind olema Soomes ca 45 eurot, mis muidugi ei välista ilmastikuoludest tingitud muutusi ja hooajalisi erinevusi.

Käesoleva aasta teist kvartalit vaadates tuleb arvestada, et praeguse hetke soodne ilmast tingitud situatsioon Norra lõunaosas tekitab selles regioonis energiaülejäägi. Ülekandepiirangute tõttu ei ole Norral võimalik elektrit täies ulatuses teistesse regioonidesse eksportida.

„Norra ja Rootsi ei suuda eksportida energiat ilma, et tekiks liinide ülekoormus. Sellises olukorras suureneb hinnaerinevus ja näiteks Eesti ja Norra hinnad võivad erineda mitukümmend protsenti,“ selgitas Latvenergo analüütik Berts.