Eesti Raudtee pressiesindaja Urmas Glase ütles BNS-ile, et kuni aprilli lõpuni oli ettevõttel turvateenuste leping USS Security Eesti AS-iga ning lepingut on seni pikendatud turvafirmaga kuu võrra. "Ilmselt tuleb pikendada veel kuu kaupa, sest USS Security taotles kaebamise ajal õiguslikku kaitset lepingu sõlmimise vastu ja selle ta ka sai," märkis ta. "Seetõttu ei ole võimalik seni lepingut sõlmida G4S-iga, kuni kohtuvaidlus käib."

Eesti Raudtee teatas märtsi lõpus, et turvateenuse hankele esitasid pakkumised USS Security Eesti ja G4S Eesti ning esitatud pakkumiste hinnatase on väga erinev. Neist odavam pakkumine oli oodatud 1,3 miljoni eurosest hinnatasemest ligi viiendiku võrra madalam. Kuna ülisoodne hinnapakkumine tekitas lisaküsimusi turvateenuse kvaliteedi võimaliku langemise kohta, saatis ettevõte pakkujatele täiendavad küsimused. Aprilli esimeses pooles kuulutas Eesti Raudtee turva- ja valveteenuste hankekonkursi võitjaks G4S Eesti, Eesti Raudtee senine leping USS Securityga pidi lõppema 30. aprillil.

Oma põhjendustes riigihangete vaidlustuskomisjonile märkis USS Security Eesti, et nende hinnangul ei vasta G4S Eesti pakkumine hanke tingimustele. Samuti on USS Security Eesti hinnangul G4S Eesti pakkumine põhjendamatult madal ja hanketingimustele mittevastav pakkumine moonutab konkurentsi.

Riigihangete vaidlustuskomisjon otsustas 4. mail jätta USS Security Eesti vaidlustuse rahuldamata.

Eesti Raudtee vajab turvateenuseid kontserni ettevõtete jaamaparkide turvalisuse tagamiseks ning raudteeveoste valveks ja kaitseks.

Turvateenuse hankeleping sõlmitakse kolmeks aastaks ja seda on võimalik tähtaja lõppemisel pikendada kahe aasta võrra.