Lukuvahetus kaitseb muuhulgas korteriomanike eest, kes kuritarvitavad võimalust käia korterit vaatamas ning teevad seda ilma üürniku nõusolekuta.

"Selleks [et korterit ilma üürniku nõusolekuta vaatamas käia] omanikul mingit õigust ei ole, juba põhiseadusesse on kirja pandud, et eluruumi valdajal on eluruumi puutumatus," sõnas Hindpere, "ja kui sa oled valduse üle andnud, siis sa ei tohi sinna ruumi siseneda ilma selle otsese valdaja ehk üürniku nõusolekuta."

Kui omanik on valduse üle andnud, puudub tal lukkude vahetamise õigus. Kui ta seda teeb, võib üürnik lukud uuesti ära vahetada.

Kui üürileping lõpeb, tuleb vanad lukud tagasi panna, sest enne omanikule üleandmist tuleb korteris taastada endine olukord.