Piisab üürilepingu esitamisest ning rahvastikuregistri osakonna ametnikelt laekub omanikule teade, et antud isik on tema korterisse sisse registreeritud.

Teine võimalus näeb ette omaniku nõusolekut kinnitava dokumendi esitamist.

"Rahvastikuregistriseadus ütleb, et kui isik ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik, lisab ta eukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopa või eluruumi omaniku loa elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse," kinnitas Raid & Ko jurist Evi Hindpere Kinnisvara ABC üürikooltusel.