Kapitali kaasamise käigus suurendati ettevõtte omakapitali miljoni euro võrra ning refinantseeriti kõik olemasolevad võlakohustused. Sarkopi juhid Priit Kerma ja Ermet Tari jätkavad enamusaktsionäridena ettevõtte igapäevast juhtimist, teatas firma.

Tegevjuhi Priit Kerma hinnangul jagavad investorid juhtkonna nägemust ettevõtte arengust ning on valmis rakendama oma kogemusi Sarkopi ekspordi arendamiseks.

„Majanduskriisi alates olime sunnitud orienteeruma siseturult ümber ekspordile, mille osakaal on viimastel aastatel olnud umbes 90 protsenti. Täna omame juhtivat positsiooni Soome turul, edasine laienemine Põhjamaade suunas on igati loogiline jätk“, ütles Priit Kerma.

Tehingut ettevalmistanud Sarkopi finantsnõustaja Nordic CF Advisory partneri Jako Kruuse sõnul oli eesmärgiks tugevdada ettevõtte kapitaliseeritust ning kaasata tugeva taustaga pikaajaline investor.

„Usun, et Sarkopil on tehingujärgselt head eeldused äritegevuse laiendamiseks nii orgaanilisel kui ülevõtmiste teel“, märkis Jako Kruuse.

„Sarkopil on väga tugevad püsikliendid ja referentsid, mida saab edukalt ära kasutada laienemisel nii Skandinaavias kui kaugemal. Näeme Sarkopis head kasvupotentsiaali“, lisas Herty Tammo.