Kui NPS Eesti on jätkuvalt Eesti hinnapiirkonna hinda kajastavaks piirkonnaks, siis NPS ELE (NPS Estonian Latvian Exchange) näitab hinda Eesti-Läti piiril, teatas Elering.

Kahe eraldi hinnapiirkonna loomise põhjuseks oli Baltikumis ainsana elektrikaubandust mõjutava pudelikaela esinemine Eesti-Läti piiril. Uus olukord tagab piiriüleste võimsuste maksimaalselt efektiivse jaotamise ning läbipaistvama ja arusaadavama lahenduse kauplejatele.

Hinnakujunemine kahes piirkonnas toimub järgnevalt: Eesti hinnapiirkonna hinda arvutatakse NPS Eesti ja NPS RU import piirkondadesse tehtud pakkumistele tuginedes, Eesti-Läti piiril oleva hinna arvutamine toimub seal tehtud pakkumiste alusel.

NPS Eesti piirkonnas kauplevad vaid Eesti turuosalised. NPS ELE piirkonnas kauplevad Läti ja Leedu turuosalised, kes tänaseni kehtiva mudeli puhul esitasid pakkumisi eraldi LV eksport ja LV import piirkondadesse.

Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot avas täna Leedu hinnapiirkonna, mille tulemusel alustas NPS hinnaarvutust ja võimsuste jaotamist ka Leedu turul.