Nõudluse ja pakkumise suhte põhjal kujunebki elektrienergia turuhind. Elektribörsil kauplemist kontrollib Nord Pool Spot turu järelevalve. Kuna kogu tehingute info koondub Norrasse, valvatakse ka turu toimimise üle seal, selgitab Eesti Energia oma kodulehel.

Muu hulgas valvatakse, et tootjad ei teeks põhjendamatult kõrgete hindadega pakkumisi, sest ka elektribörsil peab elektrihind olema otseste kuludega põhjendatud.

Nord Pool Spot on suurima käibega elektribörs Euroopas. Eesti kuulub Estonia-nimelisse hinnapiirkonda, mis on ühenduses Soome hinnapiirkonnaga Estlink 1 merekaabli kaudu. Merekaabli läbilaskevõime on piiratud, seetõttu kauplevad Estonia hinnapiirkonnas praegu peamiselt Baltimaade tootjad. 2014. aastaks valmib teinegi Eesti – Soome merekaabel (Estlink 2) ning suurte Põhjamaade elektritootjate võimalused meie turul kaubelda kasvavad pea kolm korda. See tähendab tihedamat konkurentsi elektrimüüjate vahel ja rohkem valikuid elektriklientidele.