Aasta teises kvartalis kui ka kuue kuu kokkuvõttes on käive kasvanud külmkaubasegmendis, eelmise aasta tulemusele jäid pisut alla nii jäätise- kui kalasegmendi tulemused, teatas Premia.

Riigiti kasvasid kuue kuu kokkuvõttes kõigi Balti riikide käibed, mõningane allajäämine eelmise aasta sama perioodi tulemustele tuli Soome ja Venemaa turgudelt.

Jäätisesegmendile tõi möödunud aastal kuue kuu kokkuvõttes hea tulemuse teises kvartalis valitsenud väga hea suveilm.

Selle aasta külm kevad ning jahe juuni mõjutasid negatiivselt jäätiseturgu ja -tarbimist kõigis Premia sihtriikides ning kuue kuu käibetulemus ei ulatunud möödunud aasta tulemuseni.

Ainsana suutis ettevõte läinud aasta esimese poolaasta tulemusega võrreldava resultaadini jõuda Eesti turul, kus jäätisesegmendi käive jäi vaid ühe protsendi võrra alla 2011. aasta kuue kuu tulemusele.

Käibetulemus kasvas Lätis ja Venemaal

Enim kannatas käibetulemus Lätis ja Venemaal, möödunud aasta kuue kuu kokkuvõttes saavutatud resultaadini ei ulatunud ka Leedu.

Kuid, nagu ka varasemates aruannetes toonitatud, tuleb jäätisesegmendi edukust hinnata terve suveperioodi ehk siis 2. ja 3. kvartali summeeritud tulemuste põhjal. Tulenevalt sesoonsetest mõjudest ei pruugi üksiku suvise kvartali võrdlemine varasema aasta sama perioodiga anda segmendi käekäigust täit selgust.

Külmutatud toodete müük on jätkuvalt kasvamas. Kuue kuu kokkuvõttes saavutatud miljoni eurone ehk 10 protsendiline käibekasv on tulnud kõigi Premia sihtturgude tubli töö tulemusena.

Enim on vaadeldaval perioodil käivet kasvatanud Läti, järgnevad Leedu ja Eesti. On näha, et külmutatud kaupade müük hakkab taastuma kriisiaegsest madalseisust, taas on populaarseks muutunud kvaliteetsed aedviljasegud ning elavnemist näitab ka Horeca- sektor.

Toorkala hind langes

Kala ja kalatoodete segmendi käivet mõjutas selle aasta kuue kuu kokkuvõttes enim langenud toorkala hind. Toorkala ja – filee keskmine turuhind on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga langenud ligikaudu 27%, mis üsna loomulikult avaldab mõju käibetulemustele.

Soome turul, mis on Premia peamine sihtturg kalatoodete müügil, on toorkala ja – fileede osas käimas ka armutu hinnavõitlus kõigi konkurentidega, sealhulgas kasvab surve private label’ite poolt.

Tulenevalt konkurentsisituatsioonist on Premia fookus kõrgema lisandväärtusega toodetel, turule on toodud mitmeid uudistooteid, sealhulgas on uuendatud juba kaks aastat tagasi suure populaarsuse võitnud Iso-Grilli sarja.

Kuue kuu kokkuvõttes on kalasegmendi käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanenud kaks protsenti ehk 415 tuhande euro võrra.

6 kuu kokkuvõttes on parima käibetulemuse teinud Läti turg, kus kasv on 4% ehk 0,2 miljonit eurot. Ka teised Balti riigid on kuue kuu lõikes oma eelmise aasta käibetulemust parandanud - Eesti 1,7 % ja Leedu 1,9% võrra.

Möödunud aasta kuue kuu tulemusele käid alla Soome ja Venemaa turud. Kui Soome turul oli käibetulemuse peamiseks mõjutajaks eespool kirjeldatud turuhindade langus, siis Venemaal jätkub töö ümberkorraldatud tooteportfelliga.