Euroala rahandusministrid saavutasid eile öösel Brüsselis põhimõttelise kokkuleppe Hispaania pangandussektori reformiplaanis, teatas rahandusministeerium.

Sõlmitavas vastastikuse mõistmise memorandumis seatakse tingimused pankades läbiviidavate kapitaliseerimisvajaduste analüüsidele, toetust saavatele pankadele ja laiematele finantssektori õiguslikku reformi puudutavatele küsimustele.

„Vastavalt varasemale kokkuleppele peab Hispaania täitma Euroopa poolaasta ja ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse ettekirjutused. Abi saamise eeldus on samasugused ranged majandus- ja eelarvepoliitika tingimused nagu teistelegi programmide puhul,“ selgitas Ligi.

Programmi tingimusi fikseeriv vastastikuse mõistmise memorandum on ministrite poolt kavas heaks kiita 20. juulil. Enne seda avaldab programmi kohta oma arvamust ka Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon.

29. juuni euroala tippkohtumise ühisavalduses otsustati astuda esimesed sammud pangandusliidu poole. Euroopa Komisjon kinnitas rahandusministritele, et esitab ühtse pangandusjärelevalve ettepaneku septembri alguses. Samal ajal alustatakse tööd ka võimaliku pankade otse rekapitaliseerimise instrumendiga, mille jõustumise eeldus on ühtse järelevalve loomine ning Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) juhatajate nõukogu ühehäälne otsus.

„Eesti loodab mõlema ettepanekuga kiiret edasiminekut ja toetab rahandussektori distsiplineerimist,“ kommenteeris Ligi.

Ministrid said ülevaated Küprose olukorrast, kus Troika jätkab analüüsi toetusprogrammi ettevalmistamiseks.

Euroala rahandusministrid toetasid eilsel kokkusaamisel Luksemburgi peaministri Jean-Claude Junckeri jätkamist eurogrupi juhina. Peagi tööd alustava ESMi tegevdirektoriks valiti praegune Euroopa Finantsstabiilsusfondi (EFSF) juht Klaus Regling. Uueks Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks saab Luksemburgi keskpanga juht Yves Mersch.

Homme, 11 juulil kell 13 annab minister Jürgen Ligi rahandusministeeriumi pressibriifingul kõigist aruteludest ülevaate.