Moody's põhjendas oma teates otsust Eesti valitsuse tugeva finantspositsiooniga, samuti on valitsus agentuuri hinnangul näidanud oma võimet rakendada konservatiivset eelarvepoliitikat keerulistes makromajanduslikes tingimustes, vahendas BNS.

Eesti valitsusel on tugev bilanss, mida näitab väga madal riigivõla tase, ja märkimisväärsed reservid, mis pehmendavad väliste šokkide mõju riigi rahandusele.

Hoolimata euroala kriisi intensiivsemaks muutumisest, mis majanduskasvu pidurdab, hindab Moody's Eesti vastuvõtlikkust välistele šokkidele madalaks. Eesti makromajanduslikud tasakaalustamatused on väikesed ja pangandussüsteem tugev, märkis agentuur.

Eesti jooksevkonto oli aastail 2002–2008 keskmiselt 12 protsendiga SKP-st puudujäägis, kuid on viimase kolme aasta jooksul läinud ülejääki, mis ulatus mullu 2,1 protsendini SKP-st, märkis agentuur. Välisomandis pangandussüsteemi avatus euroalale on väike, samuti ootab agentuur pangakontsernide emaettevõtete toetust Eesti pankadele.

Moody's ootab Eestile tänavu aastaks 1,7-protsendilist majanduskasvu, kuna välisnõudlus on vähenenud. Eesti riigieelarve puudujääk tuleb agentuuri hinnangul tänavu 2,6 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), johtudes majanduskasvu aeglustumise mõjust eelarvele, energiavaldkonda tehtavatest investeeringutest ja teise pensionisambasse tehtavate maksete taastamisest. Moody'se hinnangul vähenevad riigi reservid tänavu aasta lõpuks kaheksale protsendile SKP-st võrreldes aasta varasema kümne protsendiga.

Agentuur siiski usub, et valitsuse pühendumus konservatiivsele eelarvepoliitikale ja tõestatud võime poliitikaid vastavalt oludele kujundada viivad selleni, et eelarvepuudujääk ei jää püsima ning valitsus hakkab edaspidi taas oma reserve suurendama.

Eesti riigireiting võiks Moody'se hinnangul tõusta, juhul kui riigi majandus näitaks pikaajalist stabiilset kasvu, samuti oleks reitingu tõstmiseks vaja majanduse tugevamaks muutumist selle mitmekesistamise kaudu, mis täiendavalt leevendaks vastuvõtlikkust võimalikele välistele šokkidele.

Reitingut võiks Moody'se hinnangul alandada, juhul kui euroala kriisi intensiivsemaks muutumine mõjutaks valitsuse kohustusi ja paneks riigivõla kiiresti kasvama. Samuti suureneks valitsuse kohustused, juhul kui pankade välismaised omanikud taganeksid oma lubadustest Eesti panku toetada.