Ametist lahkunud Eesti Raudtee juht Kaido Simmermann langetas oma viimastel tööpäevadel augusti lõpus otsuse raudtee turvahanke lõpetamise kohta, teatas G4S.

Otsust põhjendas Eesti Raudtee muutunud olukorraga, viidates ettevõtte jagunemisele. Samuti põhjendas Eesti Raudtee oma otsust vaidlustega hanke ümber.

Juba kevadel toimunud riigihankel edukaks tunnistatud G4S Eesti leiab, et Eesti Raudtee otsus hange lõpetada ei ole seaduslik ega põhjendatud, ning vaidlustas selle Riigihangete Vaidlustuskomisjonis.

„On ilmne, et Eesti Raudtee arvestas jagunemisega hanke korraldamisel, seda kinnitab fakt, et Eesti Raudtee ei korraldanud riigihanget enda, vaid oma tütarettevõtjate ja jagunemislepingu kohaselt õigusjärglaste, ASi EVR Infra ja ASi EVR Cargo nimel,“ ütles G4S Eesti juhatuse esimees Priit Sarapuu.

„Juhin tähelepanu, et hankedokumentide lisas toodud pakkumuse maksumuse tabelites olid märgitud valveobjektide aadressid, turvatöötajate arv ja keskmine töötundide arv kuus, hind arvutatuna kuudes ja kalendriaastates. Nimetatud tabelitest on näha, et valveobjektid ja turvatöötajad on juba hankedokumentide koostamisel ASi EVR Infra ja ASi EVR Cargo vahel selgelt ära jaotatud.“

Samuti olid hankedokumentidele lisatud teenuse osutamise lepingud ASiga EVR Infra ja ASiga EVR Cargo, mis näitab selgelt, et hankija arvestas algusest peale ettevõtete jagunemisega.

Samuti leiab G4S Eesti, et Eesti Raudteel on hoolimata hanke tulemuste ümber käinud vaidlustest olnud võimalik sõlmida teenuseleping edukaks tunnistatud pakkujaga.

Viimanegi õiguslik takistus lepingu sõlmimiseks langes ära Riigikohtu 2. augusti määrusega, millega Riigikohus jättis USS Security Eesti ASi sellekohase kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata.

„Säärase venitamistaktika taga näen Eesti Raudtee ametist lahkunud juhatuse selget soovimatust G4Siga lepingut sõlmida, mis meie hinnangul on tekitanud riigiettevõttele ka olulist materiaalset kahju,“ ütles Sarapuu.

G4S Eesti on seisukohal, et kuna hankemenetluse lõpetamise otsus ei ole õiguspärane, tuleks vastav otsus tühistada ja Eesti Raudtee õigusjärglastel sõlmida teenuse osutamise lepingud G4S Eestiga.