"Kardan, et inimesed ei ole asjast palju kuulnud, ega tea ESMi sisust peaaegu mitte midagi. Diskussiooni sellel teemal ei ole. Hetkel on euroga liitumise vastasus ja poolehoid ühiskonnas läbivaks Euroopa teemaks. Ütlen ausalt, ka minul ei ole konkreetsed numbrid stabiilsusmehhanismiga peas," mainis Sakss

Rahandusosakonna juht lisas, et ESMiga liitumine on ratifitseeritud ning fondi sissemaksmiseks läheb 200 miljonit eurot, mis makstakse võrdsete osadega viie aasta jooksul.

"Kui suur on aga number, millele Läti oma garantii annab, ei oska öelda. Suurusjärk peaks olema Eestist suurem, kuskil 2 miljardi euro kanti," sõnas Sakss.

Riigikogu ratifitseeris ESMi eelnõu 30. augustil, eelnõu kohaselt nõustub Eesti osalusega ESM-is 13 020 aktsia ulatuses nimiväärtuses 1,302 miljardit eurot, millest 148,8 miljonit eurot makstakse sissemakstava kapitalina viie aasta jooksul pärast lepingu jõustumist ja 1,1532 miljardit eurot sissenõutava kapitalina lepingukohase sissenõude saamisel.

ESM-ile tasutavad summad kajastatakse riigieelarves. ESM-i liikmed on kõik euroala liikmed ning stabiilsustoetust antakse tõsistesse rahalistesse raskustesse sattunud ESM-i liikmetele rangete majanduspoliitiliste tingimuste alusel.