Milline pakkumine oleks maakodule/suvilale, kui aastane tarbimine on umbes 500-600kWh?

Müügikampaania algusega koos avame iseteenindusportaali, kust saate kõikidele küsimustele kiired ja ammendavad vastused. Palun jätke meile oma andmed kodulehe kontaktivormi kaudu ja me võtame teiega ühendust.

Kas ühe kuu elektriarve koostatakse ühe kuu börsi keskmise hinna pealt või jagatakse päevadeks ja iga päeva hind arvestatakse eraldi? Enamikel majadel praegu pole kaugloetavaid elektriarvesteid, kas paigaldate need, kui teiega liituda?

Elektrum ei paigalda elektriarvesteid, sest neid hooldab ja paigaldab teie võrguettevõtja.
Kui valite fikseeritud hinnaga paketi, siis teie jaoks jääb kWh kogu lepinguperioodi jooksul muutumatuks. Kui jätate elektrimüüja valimata, jääte kasutama üldteenust. See tähendab, et elektri hinna aluseks on eelmise kuu keskmine turuhind, millele lisandub teie piirkonna võrguettevõtja (näiteks Elektrilevi) kasumiprotsent. Kuigi kasumi osakaalu suurus on konkurentsiameti jälgimise all, ei pruugi üldteenusega ostetud elekter olla kõige soodsam.

Millal tuleb teil esimene hinnatõus? See ei ole normaalne et seda ei tule, kui kõik hinnad tõusevad järjepanu. Kas eraisik saaks osta kindla koguse elektrit ettemaksuga ühe aasta pikkuse lepinguga soodsamatel tingimustel. Oletame, et ostan aastas 8000 kWh.

Ettemaksuga pakette on teistes riikides, kus elektriturg avatud on, turule toodud. See on hea idee ja oleme ka ise sellise paketi peale mõelnud!

Millised on teie elektri sisseostmise ja energiatootmise allikad?

Meie energiatootmise allikad on hüdroenergia, maagaasil töötavad koostootmisjaamad, tuuleenergia jt. Puudujääva elektri ostame elektribörsilt nagu kõik teised energiaettevõtted. 

Kui suure osa Latvenergo toodetud elektrist moodustab roheline energia?

Näiteks 2011. aastal toodeti 2823 GWh ehk 53 protsenti meie grupi kogu elektritoodangust Daugava jõel asuvates hüdroelektrijaamades – see teeb meist juhtiva taastuvatest energiaallikatest elektrienergiatootja Baltikumis ja üheks juhtivaks keskkonnasõbraliku energiatootmisega ettevõtteks Euroopa Liidus. Käesoleval aastal eeldame, et see kogus tuleb üle 60%.

Miks ei ole rohelise elektrita paketti?

Meie jaoks on loodus nii oluline, et igas paketis on elektrit, mis pärineb keskkonnasõbralikest allikatest ja see ei ole meie jaoks midagi erakorralist, vaid pigem standard

Miks ei ole ainult rohelist elektrit pakkuvat paketti?

18. septembril tutvustasime nelja esimest paketti. Kui kliendid soovivad, tuleme turule kindlasti teistegi pakettidega.

Kui liituda Elektrumi paketiga, kas siis peab maksma Eesti taastuvenergia tasu (ostan sellisel juhul ju "Läti" elektrit)?

Taastuvenergia tasu ei sõltu tootjast ega sellest, kui suure osa moodustab taastuvenergia tema tootmisportfellist. Taastuvenergia tasu on võrguteenuse üks komponent ning võrguteenus on täna ja jääb ka edaspidi riikliku kontrolli alla.

Ütleme, et elektrienergia osa elektriarvest on maksimaalselt 10 eurot kuus, millisest hinnavõistlusest saab jutt tulla?

Kuna turg avaneb ja turule siseneb mitu elektrimüüjat, siis tuleb kindlasti hinnavõistlus. Milliseks see reaalselt kujuneb, on täna veel raske öelda - see selgub, kui kõik elektrimüüjad on oma hinnapaketid avalikustanud. Klientidel on aga selles samuti suur roll. Ja muidugi mõista on pakettide juures olulised ka muud tegurid nagu näiteks lepingutingimused või lepingu tähtaeg.

Milline on teie kogemus tegevjuhina, kas olete ennem juhtinud suurt ettevõtet? Kas olete mõnes osaühingus osanik või juhatuse liige ja kuidas kavatsete need tegemised Elektrum Eesti juhtimisest lahus hoida?

Olen täielikult pühendunud Elektrum Eesti juhtimisele ja arendamisele. Varem olen töötanud juhtivatel positsioonidel erinevates firmades, sh ka rahvusvahelist eksporti teostavates ettevõtetes. Olen osanik ja juhatuse liige teistes ettevõtetes, kuid need tegutsevad täiesti teises valdkonnas. Huvide konflikti kindlasti ei ole ega teki.

Kuna Läti on ise suuresti energianäljas ja elektrit suure osa aastast sisse nii Eestist, Soomest kui ka Venemaalt, siis tekib küsimus, et kuidas saab Latvenergo konkurentsivõimeliselt Eesti turul tegutseda (kui jätta välja kevadise Daugava suurveehooaeg). Seetõttu küsiks otse välja, et kui kaua on nõus Läti maksumaksja subsideerima eestlastele odavamat elektrit, et Latvenergo (uue nimega Elektrum) end siin turul sisse töötada saaks. Või olete leidnud võimaluse kuidas Eesti Energialt ostetud elektrit neist odavamalt Eesti tarbijatele edasi müüa?

Latvenergo müüb aastas ca 9000 GWh elektrit Baltikumis, tootes samal ajal ca 5000 GWh. Ülejäänud osa ostab Latvenergo teistelt taastuvenergiatootjatelt ja elektribörsilt nagu teisedki elektrimüüjad. Mitmekülgne tegutsemine tootmisel, ostmisel ja vahendamisel võimaldab pakkuda konkurentsivõimelist hinda ja väga häid tingimusi.

Miks on nimeks Elektrum, mis on äravahetamiseni sarnane juba ammu tegutseva Electrumiga?

Nimi peab kõlama hästi, olema eri keeltes hästi arusaadav ja assotsieeruma valdkonnaga. Testisime erinevaid nimesid mitmesuguste auditooriumidega. Elektrum sai kõige positiivsema hinnangu, sest see on eri keeltes kergesti hoomatav ja seejuures assotsieerub elektrienergia valdkonnaga. Elektrumi kaubamärgi värvus ja kuju sümboliseerivad valgust ja soojust, sõbralikkust ning omavahelist usaldust. Kaubamärgi loomisel võeti aluseks vajaduste, väärtuste ja arusaamade kohta Baltimaades tehtud kliendiuuringud.

Elektrum on levinud nimi, et kas selle registreerimisega probleeme polnud?
Ei olnud.

Mida on kujutatud teie uuel logol?

Elektrumi kaubamärgi värvus ja kuju sümboliseerivad valgust ja soojust, sõbralikkust ning omavahelist usaldust. Kaubamärgi loomisel võeti aluseks vajaduste, väärtuste ja arusaamade kohta Baltimaades tehtud kliendiuuringud.
Elektrumi logo sümboliseerib Päikest ja vett ja liikumist ehk energiat.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid