Rahvusvahelise riigihanke tulemusena valiti välja neli elektrienergia müüjat: Eesti Energia AS, Nordic Power Management OÜ, Baltic Energy Partners OÜ/Baltic Energy Services OÜ ja Elektrum Eesti OÜ, kellega sõlmiti raamlepingud 48 kuuks, teatas ettevõte.

Kokku ostetakse raamlepinguga elektrienergiat ligikaudu 160 GWh aastas. Ühtsetel alustel hangivad edaspidi oma elektrienergia koos RKAS-iga veel haridus-ja teadusministeerium, kultuuriministeerium, keskkonnaministeerium, majandus-ja kommunikatsiooniministeerium, põllumajandusministeerium, siseministeerium, sotsiaalministeerium, välisministeerium, AS Hoolekandeteenused, riigikogu kantselei, presidendi kantselei, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Rahvusringhääling.

RKAS-il on õigus lükata tagasi kõik hankelepingu hinnapäringu käigus esitatud pakkumused, kui nende maksumused ületavad ostja eelarves ettenähtud võimalusi või kui pakkumus on keskmise turuhinna hinnatasemega võrreldes ebamõistlikult kõrge.

RKAS on 2001. aastal riigi kinnisvara haldamiseks loodud riigile kuuluv 114,7 miljoni euro suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100protsendiliselt Eesti riigile. Aktsiaid valitseb rahandusministeerium.