Võiks arvata, et praeguses ebakindlas majandussituatsioonis püütakse investeerida eelkõige Vanalinna korteritesse, kuid statistika seda hetkel ei kinnita, seisab kinnisvarafirma kuuülevaates.

Vanalinna korterite turul oli III kvartal üks kehvemaid. Toimus ainult 14 tehingut, lisaks 8 korteriga plokktehing Kinga tänaval. Eelmise aasta III kvartalis toimus samal ajal 35 tehingut ja käesoleva aasta II kvartalis 23 tehingut. Huvitav on märkida, et eelmise aasta septembris oli Vanalinnas 16 tehingut, siis tänavu ainult 3.

Kesklinnas tervikuna on käeoleval aastal kvartalite lõikes tehingute arv tõusnud, kuid pinnaühiku hind oli Maa – ameti andmetel III kvartalis 4% madalam kui II kvartalis ja 2% madalam kui eelmise aasta III kvartalis.
Samas on müügipakkumiste arv tõusutrendis. Kui kinnisvarabuumi ajal oli vanalinnas 30 – 50 korterite müügipakkumist, siis tänaseks on neid ca 200. Lisaks on turule toonud mitmeid ühtse tervikuna arendatavaid kinnisvaraprojekte, tähtsamad neist nn Pärli ja Raudtee maja Pikal tn ning endine nn KGB maja Pagari tn tänaval.

Üks pakkumiste kasvu põhjus on ka euro kasutusevõtt kuna paljud potentsiaalsed müüjad ootasid üle Eesti kinnisvara hinnatõusu ja rikaste klientide saabumist välismaalt, kuid reaalsus on midagi muud. Välismaalaste osakaal Vanalinna korteriturul on püsinud suhtelisel stabiilne.

Enamik müügipakkumisi on täna hinnavahemikus 2 700 – 3 800 €/m², kuid enamik tehinguid toimub hinnavahemikus 2 400 – 3 000 €/m² (100 000 – 350 000 €). Kõige kallima teadaoleva müügipakkumise hind ulatub 1 690 000 €. Hinnaga üle 500 000 € on üle 20 müügipakkumise, kuid tehingud hinnavahemikus 500 000 – 1 000 000 € on pigem erandlikud. Kapitaalremonti vajavate korterite hinnavahemik on tavaliselt 1 500 – 2 000 €/m² sõltuvalt täpsemast.

Vanalinna keskmisest suuremate (üle 100 m²) ja eksklusiivse viimistlusega korterite müügiperiood võib praeguse turusituatsioonis ulatuda kuni 2 aastani. Samas on turul objekte, mille omanikud ei ole nõus hinda langetama ja nende müügiperioodid on prognoosimatud.

Ostjate poolt vaadates on enim hinnatud põhjalikult renoveeritud hea juurdepääsuga elamute avarate vaadetega asjatundlikult renoveeritud korterid, kus on maksimaalselt säilitatud ajaloolisi detaile ja mille juurde kuulub kindel parkimiskoht. Nn euroremondiga korteritele võib huvi täiesti puududa vaatamata näiliselt soodsale hinnale. Järjest enam on hinda läinud korterite erilisus, avarad vaated ja säilinud ajaloolised detailid. Järjest enam tähtsustatakse elamu üldist seisukorda ja korteriühistu tegevust. Eraldi klassi moodustavad väga piiratud pakkumiste hulgaga Toompeal asuvad avarate vaadetega korterid.

Lisaks müügipakkumiste arvu kasvule on käesoleval aastal ka Vanalinna korterite üüripakkumiste arv tõusutrendis.

Tehingute arvu vähenemise põhjusteks on kindlasti Euroopa võlakriisist tulenev ebakindlus ja välismaalaste puhul üldise elukalliduse tõusu tõttu atraktiivsus kadumine.

Kuigi Vanalinna korteriturg näitab praeguse info kohaselt jahtumise märke, ei ole teada, millal jõutakse mitmete uutes arendustes broneeritud korteritega asjaõiguslepingute sõlmimiseni ning tehingute statistika võib juba järgmine kvartal oluliselt muutuda.