Virtsu sadama läheduses olev tuulikupark oli Eestis esimene kaasaegsetele nõuetele vastav tuuleelektrijaam, teatas Eesti Energia.

Eesti Energia paigaldas Virtsu tuulikuparki oma kõige esimese elektrituuliku, millega astuti esimene samm loodussõbraliku tuuleelektri laiema kasutuselevõtu suunas.

Tol ajal koosnes Virtsu tuulikupark kolmest tuulikust koguvõimsusega 1,8 MW aastase elektritoodanguga kuni 4,8 GWh. Eesti esimene tuulikupark suutis elektriga varustada umbes 500 kodumajapidamist. Eesti Energia koostööpartneriks Eesti esimese tuulikupargi rajamisel oli 4Energia.

„Kümne aastaga tegi tuuleenergeetika Eestis tohutu arenguhüppe. Kui kümme aastat tagasi püstitas Eesti Energia Virtsu sadamasse esimese tuuliku, siis tänaseks toodame elektrit viies tuulikupargis 46 tuulikuga,“ sõnas Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise juht Innar Kaasik.

Alates 2002. aastast tootis Eesti Energia tuulest kokku 318 215 MWh tuuleelektrit, mis vastab umbes 120 000 keskmise Eesti pere aastasele elektritarbimisele.

Võrdluseks oleks sama koguse elektri tootmiseks pidanud kaevandama ligi 400 000 põlevkivi. Tänu loodussõbralikult toodetud elektrile jäi kümne aastaga õhku paiskamata ca 360 000 tonni süsihappegaasi, mis võrdub keskmiselt umbes 90 000 sõiduauto teelt kõrvaldamisega.